Llety

Maes Carafanau a Gwersylla Teuluol

Bydd Maes Carafanau a Gwersylla Teuluol 2019 ger y Maes. Bydd Maes Eisteddfod 2019 i'r de o Lanrwst ar yr A470.

Bydd ceisiadau yn agor ar y 1af o Chwefror 2019 am 10:00. Mae disgwyl i'r Maes Carafanau a Gwersylla fod yn boblogaidd iawn eleni felly archebwch eich lle yn fuan i osgoi cael eich siomi.

Bydd ffurflenni ar gael ar y wefan yma. Os ydych am wneud cais fel rhan o grwp ac eisiau cael eich lleoli wrth eich gilydd, bydd angen ichi nodi hyn ar y cais grwp.

Llety

Nid yw'r Eisteddfod yn darparu rhestr llety. Gallwch ymweld â'r dolenni isod ar gyfer llety yn yr ardal:

Aros yn Sir Conwy

Croeso Cymru

Cyngor Sir Conwy

Airbnb

Ymweld â gogledd Cymru

Y Gorau o Gymru 

Wales Cottage Holidays

North Wales Holiday Cottages