Arlwyo

Cynhelir Eisteddfod 2019 yn Llanrwst, Conwy.
 
Mae'r holl ddogfennaeth angenrheidiol i dendro am un o gyfleoedd arlwyo Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy ar gael i'w lawrlwytho o'r dudalen hon.
 
Mae gan Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy y cyfleoedd canlynol ar gael trwy dendr
 
• Y Pentref Bwyd (Unedau Arlwyo Symudol) 
• Cynigion Manwerthu Eraill
• Platiad a chynigion arlwyo eraill ar ffurf bwyty
• Hufen Iâ
• Ffreutur Criw’r Maes
• Arlwyo a Siop ar y Maes Carafanau
• Maes B
 
Dyddiad cau ar gyfer cynigion tendr: 12:00 ar 21 Ionawr 2019
 
RHAID anfon pob cynnig i:
Swyddfa Eisteddfod Genedlaethol Cymru
40 Parc Tŷ Glas
Llanisien
Caerdydd 
CF14 5DU
 
Manylion a dogfennau i’w darparu gyda’r cynnig i gynnwys:
Ffurflen Gynnig wedi ei chwblhau a’i llofnodi
Unrhyw ddogfennau ategol eraill
 
Diolch yn fawr am eich diddordeb i arlwyo yn yr Eisteddfod Genedlaethol.
PDF icon Manylion Tendr 2019PDF icon Ffurflen Cynnig 2019