Digwyddiadau

Time Dyddiad Event name Theme Actions
09:00 9 Awst 2017 Rhagbrawf - Gwobr Goffa Richard Burton (116) Mwy
09:30 9 Awst 2017 Dangosiad: Arfordir Cymru ar Ffilm Mwy
09:30 9 Awst 2017 Yoga@Maes Mwy
10:00 9 Awst 2017 Codio, cylchedau, cerddoriaeth a'r Fenai Mwy
10:00 9 Awst 2017 Drwy’r dydd: Sialens dyddiadur ffilm o faes yr Eisteddfod Mwy
10:00 9 Awst 2017 Cymdeithas Seicolegol Prydain Mwy
10:00 9 Awst 2017 Magnox Mwy
10:00 9 Awst 2017 Grŵp Peirianneg a Gwyddoniaeth Gogledd Cymru Mwy
10:00 9 Awst 2017 Rhwydwaith Ymchwil Carbon Isel, Ynni a’r Amgylchedd Mwy
10:00 9 Awst 2017 Ynni Niwclear Horizon Mwy
10:00 9 Awst 2017 Morlais Mwy
10:00 9 Awst 2017 Ynni Da Mwy
10:00 9 Awst 2017 M-Sparc Mwy
10:00 9 Awst 2017 Lego® Mwy
10:00 9 Awst 2017 Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol Sêr Cymru mewn Peirianneg Uwch a Deunyddiau Mwy
10:00 9 Awst 2017 Prifysgol Aberystwyth Mwy
10:00 9 Awst 2017 Prifysgol Bangor Mwy
10:00 9 Awst 2017 RSC Mwy
10:00 9 Awst 2017 Cymdeithas Brodwaith Cymru Mwy
10:30 9 Awst 2017 Dysgu Cynganeddu Mwy
10:30 9 Awst 2017 Cyfeillion Ysgol y Moelwyn Mwy
10:30 9 Awst 2017 Bore da gyda chymeriadau Cyw! Mwy
10:45 9 Awst 2017 Dau Storïwr o Fôn Mwy
11:00 9 Awst 2017 Hedd Wyn - Mewn Cymeriad (Stondin Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri) Mwy
11:00 9 Awst 2017 Bwystfilod - Theatr Bara Caws (tu allan i Maes D) Mwy
11:00 9 Awst 2017 Migl-di-Magldi: Dawns yr Anifeiliaid Mwy
11:00 9 Awst 2017 Beic Disgo #maesb20 Mwy
11:00 9 Awst 2017 Sgiliau Syrcas (Stondin Sgiliau Syrcas) Mwy
11:00 9 Awst 2017 Bwystfilod - Theatr Bara Caws (tu allan i Maes D) Mwy
11:00 9 Awst 2017 Calonnau Cymru Mwy
11:00 9 Awst 2017 Theatr Stryd: Bwystfilod Mwy
11:00 9 Awst 2017 Yoga Mwy
11:00 9 Awst 2017 Sbesial - Cwmni Spectacle Mwy
11:00 9 Awst 2017 Cynlluniau Tai a'r Gymraeg Mwy
11:00 9 Awst 2017 Clocs Ffit Mwy
11:30 9 Awst 2017 Dangosiad: Ffilmiau Byrion Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth Mwy
11:30 9 Awst 2017 Gweithdy ukelele Mwy
11:30 9 Awst 2017 Gwleidyddiaeth, newyddiaduraeth a digidol - y dyfodol Mwy
11:45 9 Awst 2017 Stori Cyn Cinio! Mwy
12:00 9 Awst 2017 Merched y Wawr Mwy
12:00 9 Awst 2017 Owain Glyndwr - Mewn Cymeriad (Gwyl Llên Plant) Mwy
12:00 9 Awst 2017 Owain Glyndwr - Mewn Cymeriad Mwy
12:00 9 Awst 2017 Ras Fformiwla 1 Mwy
12:00 9 Awst 2017 Gweithdy gyda Theatr Genedlaethol Cymru Mwy
12:00 9 Awst 2017 Dawnsio Gwerin Mwy
12:00 9 Awst 2017 Thomas Stephens a Chymreigyddion Y Fenni Mwy
12:00 9 Awst 2017 Sesiwn Werin Mwy
12:30 9 Awst 2017 Picnic 4 a 6 Mwy
12:30 9 Awst 2017 Rhywbeth i'w Ddweud Mwy
12:30 9 Awst 2017 Cyfarfod Cyhoeddus RhAG Mwy
12:30 9 Awst 2017 110 blynedd ers sefydlu'r Llyfrgell Genedlaethol Mwy
12:30 9 Awst 2017 Sioe Wyddoniaeth Wych Mwy
13:00 9 Awst 2017 Ofnadwy Nos: Trysor y Royal Charter - Bedwyr Rees Mwy
13:00 9 Awst 2017 Kitsch 'n' Synch (Pentref Llên) Mwy
13:00 9 Awst 2017 Sesiwn sgwrsio gyda Hywel Gwynfryn Mwy
13:00 9 Awst 2017 Sgwrs Byd Natur Mwy
13:00 9 Awst 2017 Côr JMJ Mwy
13:00 9 Awst 2017 Gweni – Mair Tomos Ifans Mwy
13:00 9 Awst 2017 Prosiect Archaeoleg Bryn Celli Ddu Mwy
13:00 9 Awst 2017 Unnos Gwerin Mwy
13:15 9 Awst 2017 Pêl-droedwyr y Rhyfel Mawr (Y Babell Lên) Mwy
13:15 9 Awst 2017 Peldroedwyr y Rhyfel Mawr Mwy
13:15 9 Awst 2017 Sioe William Jones, Mathemategydd Môn Mwy
13:30 9 Awst 2017 Barddas yn cyflwyno Talwrn Ysgolion Uwchradd Môn Mwy
13:30 9 Awst 2017 Adwaith Mwy
13:30 9 Awst 2017 Yr Eiliad, Yr Awr a’r Twll yn y Tô Mwy
14:00 9 Awst 2017 Bwystfilod - Theatr Bara Caws (Pentref Drama) Mwy
14:00 9 Awst 2017 Arwresau go iawn Cymru Mwy
14:00 9 Awst 2017 Cystadleuaeth Drama Fer Agored (112) Mwy
14:00 9 Awst 2017 Bwystfilod - Theatr Bara Caws (Pentref Drama) Mwy
14:00 9 Awst 2017 Gwyddonwyr Ifanc bro'r Eisteddfod Mwy
14:00 9 Awst 2017 Cystadleuaeth Cael Wil i’w Wely (136) Mwy
14:00 9 Awst 2017 Cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn Mwy
14:00 9 Awst 2017 Canu gyda Cyw Mwy
14:00 9 Awst 2017 Gwyddonwyr Ifanc bro'r Eisteddfod Mwy
14:00 9 Awst 2017 Brwydr y Shantis Môr Mwy
14:15 9 Awst 2017 Ymryson y Beirdd a chyflwyno enillwyr cystadlaethau yr Adran Lên Mwy
14:30 9 Awst 2017 Slot y Gweisg: Cyfaill Pwy o'r Hen Wlad? Mwy
14:30 9 Awst 2017 Ocsiwn Achub y Plant Mwy
14:30 9 Awst 2017 Stand-yp (Caffi Maes B) Mwy
14:30 9 Awst 2017 Stand-yp Mwy
14:30 9 Awst 2017 Deddfu a'r Gymraeg Mwy
15:00 9 Awst 2017 Owain Glyndwr - Mewn Cymeriad (Gwyl Llên Plant) Mwy
15:00 9 Awst 2017 Owain Glyndwr - Mewn Cymeriad Mwy
15:00 9 Awst 2017 Sesiwn drafod: Cyflawni gyrfa gynaliadwy yn y sector Mwy
15:00 9 Awst 2017 Elin Fflur Mwy
15:00 9 Awst 2017 Chroma Mwy
15:00 9 Awst 2017 Protest Fudr Mwy
15:00 9 Awst 2017 O ble y daeth enwau lleoedd Môn? Mwy
15:00 9 Awst 2017 Hogia Llanbobman Mwy
15:15 9 Awst 2017 Ras Fformiwla 1 Mwy
15:30 9 Awst 2017 Stand-yp Mwy
15:30 9 Awst 2017 Stand-yp (Llannerch) Mwy
15:30 9 Awst 2017 Alys Williams Mwy
15:30 9 Awst 2017 Goleuo'r Dyfodol - Ynni Cymunedol Mwy
15:40 9 Awst 2017 Kitsch 'n' Sync (ardal Llwyfan y Maes) Mwy
15:45 9 Awst 2017 Sioe Wyddoniaeth Wych Mwy
16:00 9 Awst 2017 Comedi @ Gwyl Llên Plant Mwy
16:00 9 Awst 2017 Comedi @ Gwyl Llên Plant Mwy
16:00 9 Awst 2017 Props ar y Pryd Mwy
16:00 9 Awst 2017 Awdur y Dydd Mwy
16:00 9 Awst 2017 Dangosiad: Sialens dyddiadur ffilm o Faes yr Eisteddfod Mwy
16:00 9 Awst 2017 Brwydr y Bandiau Mwy
16:00 9 Awst 2017 Cymru a’i lle yn y byd Mwy
16:00 9 Awst 2017 Sêr newydd y Sîn Mwy
16:30 9 Awst 2017 Seremoni Y Priflenor Rhyddiaith Mwy
16:30 9 Awst 2017 Seremoni y Prif Lenor Rhyddiaith Mwy
16:30 9 Awst 2017 Omaloma Mwy
16:30 9 Awst 2017 Gadewch i ni siarad am iechyd meddwl Mwy
16:30 9 Awst 2017 Ras Fformiwla 1 Mwy
17:00 9 Awst 2017 Slot Awdur y Dydd: Manon Steffan Ros Mwy
17:00 9 Awst 2017 Stori Cyn Troi: Garddwr y Gwyll - Rhodri Siôn Mwy
17:00 9 Awst 2017 Merched y Wawr yn dathlu 50 Mwy
17:00 9 Awst 2017 2071: Hanes a Hinsawdd y Ddaear Mwy
17:00 9 Awst 2017 2071: Hanes a Hinsawdd y Ddaear Mwy
17:00 9 Awst 2017 Dwyieithrwydd a sgiliau uwch-wybyddol: mantais neu ddim? Mwy
17:00 9 Awst 2017 Dwyieithrwydd a sgiliau uwch-wybyddol: mantais neu ddim? Mwy
17:00 9 Awst 2017 Noson Lawen Anffurfiol Mwy
17:30 9 Awst 2017 Yr Eira Mwy
18:00 9 Awst 2017 Noson Dysgwr y Flwyddyn Mwy
18:00 9 Awst 2017 Estron – Hefin Robinson Mwy
18:15 9 Awst 2017 Kitsch 'n' Sync (Bar Syched a Chaffi Maes B) Mwy
18:30 9 Awst 2017 Cabarela (Caffi Maes B) Mwy
18:30 9 Awst 2017 Cabarela Mwy
18:30 9 Awst 2017 Dangosiad Pum Cynnig i Gymro Mwy
19:30 9 Awst 2017 Dim Byd Ynni: Emlyn Gomer - Theatr Bara Caws Mwy
19:30 9 Awst 2017 Meic Stevens Mwy
20:45 9 Awst 2017 Cowbois Rhos Botwnnog Mwy
21:00 9 Awst 2017 Sŵnami Mwy