Digwyddiadau

Time Dyddiad Event name Theme Actions
09:30 11 Awst 2017 Yoga@Maes Mwy
10:00 11 Awst 2017 Codio, cylchedau, cerddoriaeth a'r Fenai Mwy
10:00 11 Awst 2017 Y Labordy Mwy
10:00 11 Awst 2017 Morlais Mwy
10:00 11 Awst 2017 Ynni Da Mwy
10:00 11 Awst 2017 M-Sparc Mwy
10:00 11 Awst 2017 Lego® Mwy
10:00 11 Awst 2017 Prifysgol Aberystwyth Mwy
10:00 11 Awst 2017 Grŵp Peirianneg a Gwyddoniaeth Gogledd Cymru Mwy
10:00 11 Awst 2017 Prifysgol Bangor Mwy
10:00 11 Awst 2017 RSC Mwy
10:00 11 Awst 2017 Cymdeithas Seicolegol Prydain Mwy
10:00 11 Awst 2017 Rhwydwaith Ymchwil Carbon Isel, Ynni a’r Amgylchedd Mwy
10:00 11 Awst 2017 Ynni Niwclear Horizon Mwy
10:00 11 Awst 2017 Magnox Mwy
10:00 11 Awst 2017 Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol Sêr Cymru mewn Peirianneg Uwch a Deunyddiau Mwy
10:00 11 Awst 2017 Y Ddraig Goch a’r Faner Goch: Sosialaeth, Cymru a’r Dyfodol Mwy
10:30 11 Awst 2017 Dysgu Cynganeddu Mwy
10:30 11 Awst 2017 Mwy
10:30 11 Awst 2017 Bore da gyda chymeriadau Cyw! Mwy
10:30 11 Awst 2017 Kitsch 'n' Sync (Y Ganolfan Ymwelwyr) Mwy
10:45 11 Awst 2017 Dathlu bywyd Gareth F Williams Mwy
11:00 11 Awst 2017 Cylch yr Orsedd (Gwener) Mwy
11:00 11 Awst 2017 Lansiad: Straeon Iris 2 Mwy
11:00 11 Awst 2017 Bwystfilod - Theatr Bara Caws (Pentref Drama) Mwy
11:00 11 Awst 2017 Migl-di-Magldi: Dawns yr Anifeiliaid Mwy
11:00 11 Awst 2017 Bwystfilod - Theatr Bara Caws (Pentref Drama) Mwy
11:00 11 Awst 2017 Beic Disgo #maesb20 Mwy
11:00 11 Awst 2017 Sgiliau Syrcas (Stondin Sgiliau Syrcas) Mwy
11:00 11 Awst 2017 Calonnau Cymru Mwy
11:00 11 Awst 2017 Sesiwn Celf a Chrefft Mwy
11:00 11 Awst 2017 Dewch i Ganu - Opera Cenedlaethol Cymru Mwy
11:00 11 Awst 2017 Dawn Môn Mwy
11:00 11 Awst 2017 Sesiwn Werin Mwy
11:30 11 Awst 2017 Gweithdy ukelele Mwy
11:30 11 Awst 2017 Dau Ddegawd Datganoli yng Nghymru Mwy
11:45 11 Awst 2017 Stori Cyn Cinio! Mwy
12:00 11 Awst 2017 Hedd Wyn - Mewn Cymeriad (Gwyl Llên Plant) Mwy
12:00 11 Awst 2017 Sesiwn Stori: Chwedlau (Maes D) Mwy
12:00 11 Awst 2017 Hedd Wyn - Mewn Cymeriad (Gwyl Llên Plant) Mwy
12:00 11 Awst 2017 Hedd Wyn - Mewn Cymeriad Mwy
12:00 11 Awst 2017 Paentio mewn pwythau - Tecstilau Edrica Huws Mwy
12:00 11 Awst 2017 Gwobrwyo enillwyr yr adran ddrama Mwy
12:00 11 Awst 2017 Dangosiad: Arfordir Cymru ar Ffilm Mwy
12:00 11 Awst 2017 Ras Fformiwla 1 Mwy
12:00 11 Awst 2017 Sesiwn Stori: Chwedlau Mwy
12:00 11 Awst 2017 Dawnsio Gwerin Mwy
12:00 11 Awst 2017 Paentio mewn pwythau - Tecstilau Edrica Huws Mwy
12:00 11 Awst 2017 Carreg Bica Mwy
12:30 11 Awst 2017 Picnic 4 a 6 Mwy
12:30 11 Awst 2017 Hedd Wyn: Canrif o Gofio (Y Babell Lên) Mwy
12:30 11 Awst 2017 Bingo #maesb20 Mwy
12:30 11 Awst 2017 Merched, Môn a’r Môr Mwy
12:30 11 Awst 2017 Hedd Wyn: Canrif o Gofio Mwy
12:30 11 Awst 2017 Priodas Crashio Car - Gary a Pel (Pentref Drama) Mwy
12:30 11 Awst 2017 Sioe Wyddoniaeth Wych Mwy
13:00 11 Awst 2017 Hyrwyddo Heddwch a Chofio Hedd Wyn (Cymdeithasau 1) Mwy
13:00 11 Awst 2017 Na Nel: Sbri Sbwriel Mwy
13:00 11 Awst 2017 Premiere: Deian a Loli Mwy
13:00 11 Awst 2017 Gweithdy Rownd a Rownd Mwy
13:00 11 Awst 2017 Lleisiau Llannerch Mwy
13:00 11 Awst 2017 Dewch i Ganu - Opera Cenedlaethol Cymru Mwy
13:00 11 Awst 2017 Hyrwyddo Heddwch a Chofio Hedd Wyn Mwy
13:00 11 Awst 2017 Gwilym Bowen Rhys Mwy
13:00 11 Awst 2017 Morfa Mwy
13:15 11 Awst 2017 Martin Luther, William Salesbury a Griffith Jones, Llanddowror: Etifeddiaeth y Diwygiad Protestannaidd, 1517-2017 Mwy
13:15 11 Awst 2017 Sioe William Jones, Mathemategydd Môn Mwy
13:30 11 Awst 2017 Barddas yn cyflwyno Prentisiaid wrth eu Crefft Mwy
13:30 11 Awst 2017 Mei Emrys Mwy
13:30 11 Awst 2017 Cyfarfod Blynyddol Mwy
14:00 11 Awst 2017 Yoga i Blant Mwy
14:00 11 Awst 2017 Dathlu #Baracaws40 Mwy
14:00 11 Awst 2017 Dehongli’r Amgylchedd Naturiol ym Môn Mwy
14:00 11 Awst 2017 Cystadleuaeth Cael Wil i’w Wely (136) Mwy
14:00 11 Awst 2017 Cwis Gwerin Mwy
14:00 11 Awst 2017 Canu gyda Cyw Mwy
14:00 11 Awst 2017 Dehongli’r Amgylchedd Naturiol ym Môn Mwy
14:15 11 Awst 2017 Rownd Derfynol Ymryson y Beirdd Mwy
14:30 11 Awst 2017 Y Lle yn cyflwyno: Gareth yn sgwrsio gyda Eden (Caffi Maes B) Mwy
14:30 11 Awst 2017 Sgriptio Sioe Hedd Wyn (Llannerch) Mwy
14:30 11 Awst 2017 Hedd Wyn: Sgript sioe newydd Mewn Cymeriad - Anni Llyn (Llannerch) Mwy
14:30 11 Awst 2017 Y Lle yn cyflwyno: Gareth yn sgwrsio gyda Eden Mwy
14:30 11 Awst 2017 Aduniad Ysgol Uwchradd Tregaron Mwy
14:30 11 Awst 2017 Rhag-ddangosiad arbennig: Pennod nos Lun o Pobol y Cwm Mwy
15:00 11 Awst 2017 Comedi @ Gwyl Llên Plant Mwy
15:00 11 Awst 2017 Comedi @ Gwyl Llên Plant Mwy
15:00 11 Awst 2017 Cyhoeddi Enillydd Albwm Cymraeg y Flwyddyn Mwy
15:00 11 Awst 2017 Priodas Crashio Car - Gary a Pel (Pentref Drama) Mwy
15:00 11 Awst 2017 Bandiau Bocswn Mwy
15:00 11 Awst 2017 Mr Phormula Mwy
15:00 11 Awst 2017 Dewch i Ganu - Opera Cenedlaethol Cymru Mwy
15:00 11 Awst 2017 Ail-greu neuadd frenhinol ar sail Llys Rhosyr Mwy
15:00 11 Awst 2017 Props ar y Pryd (97) Mwy
15:15 11 Awst 2017 Ras Fformiwla 1 Mwy
15:30 11 Awst 2017 Slot y Gweisg: I Wyneb y Ddrycin – Hedd Wyn, Yr Ysgwrn a’r Rhyfel Mawr Mwy
15:30 11 Awst 2017 Slot y Gweisg: I Wyneb y Ddrycin (Llannerch) Mwy
15:30 11 Awst 2017 Ffracas Mwy
15:30 11 Awst 2017 Ysgol Feddygol i'r Gogledd Mwy
15:45 11 Awst 2017 Sioe Wyddoniaeth Wych Mwy
16:00 11 Awst 2017 Romans! - Theatr Fach Llangefni (Theatr y Maes) Mwy
16:00 11 Awst 2017 Hedd Wyn - Mewn Cymeriad (Gwyl Llên Plant) Mwy
16:00 11 Awst 2017 Hedd Wyn - Mewn Cymeriad (Gwyl Llên Plant) Mwy
16:00 11 Awst 2017 Hedd Wyn - Mewn Cymeriad Mwy
16:00 11 Awst 2017 Romans! - Theatr Fach Llangefni Mwy
16:00 11 Awst 2017 Awdur y Dydd Mwy
16:00 11 Awst 2017 Band Pres Llareggub Mwy
16:30 11 Awst 2017 Seremoni Cadeirio'r Bardd Mwy
16:30 11 Awst 2017 Seremoni Cadeirio'r Bardd Mwy
16:30 11 Awst 2017 Bryn Fôn Mwy
16:30 11 Awst 2017 Y Seremoni ar y Sgrin Fawr Mwy
16:30 11 Awst 2017 Ras Fformiwla 1 Mwy
16:30 11 Awst 2017 Gwylio Seremoni'r Cadeirio Mwy
17:00 11 Awst 2017 Slot Awdur y Dydd: Dewi Prysor Mwy
17:00 11 Awst 2017 Stori Cyn Troi: Charlie a'r Ffatri Siocled - Gareth Potter Mwy
17:00 11 Awst 2017 Kitsch 'n' Sync (Bar Syched a'r Pentref Drama) Mwy
17:00 11 Awst 2017 HMS Morris Mwy
17:00 11 Awst 2017 Patrobas Mwy
17:30 11 Awst 2017 Candelas Mwy
17:30 11 Awst 2017 Gweithdy Gwerin: Jamie Smith's MABON Mwy
17:45 11 Awst 2017 Slot Chwarter i Chwech! Mwy
18:00 11 Awst 2017 Dangosiad: Galesa Mwy
18:00 11 Awst 2017 Estron – Hefin Robinson Mwy
18:15 11 Awst 2017 Alun Gaffey Mwy
18:15 11 Awst 2017 Mynediad am Ddim Mwy
18:30 11 Awst 2017 Noson Atgyfodi Reu - Twinfield Mwy
19:30 11 Awst 2017 Noson Atgyfodi Reu - DJs Mwy
19:30 11 Awst 2017 Lleden a Gwesteion Arbennig Mwy
20:00 11 Awst 2017 Jamie Smith's MABON Mwy
20:45 11 Awst 2017 Kitsch 'n' Sync (Llwyfan y Maes a Chaffi Maes B) Mwy
21:00 11 Awst 2017 Eden Mwy