Ffatri Llais yn cynnig gweithdy lleisiol am ddim

20 Ebrill 2017

Ddydd Sul 23 Ebrill, yn y Neuadd Fach, Pontyrhyd ger Llanddarog, cynhelir gweithdy lleisiol arbennig ar gyfer cantorion amatur dros 25 oed o ardal de Cymru.

Bwriad y cynllun a drefnir ar y cyd gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru a’r Eisteddfod Genedlaethol gyda chefnogaeth a chymorth Tŷ Cerdd, yw helpu cantorion i fagu hyder er mwyn cystadlu mewn eisteddfodau o bob maint yn ogystal â perfformio mewn cyngherddau ar draws Cymru.

Y gantores a’r beirniad profiadol, Siân Meinir, fydd yn arwain y gweithdy gydag Eirian Owen, sy’n un o gyfeilyddion blaenaf Cymru, wrth y piano.  Bydd y gweithdy’n cynnig y profiad o dderbyn arweiniad unigol o fewn grŵp o gantorion, mewn awyrgylch agored a chadarnhaol.  Bydd yn gyfle i ddatblygu sgiliau perfformio, gan ganolbwyntio ar ddod â chaneuon yn fyw ac i’r lefel uchaf posibl, gan roi sglein ar y perfformiad yn ogystal â’r llais.

Mae'r sesiwn ar agor i'r cyhoedd, a bydd yn gyfle i bobl weld y gwaith a'r dyfalbarhad sydd ynghlwm gyda pharatoi ar gyfer cyngerdd neu gystadleuaeth, ynghyd â gweld sut y gall cymorth a chefnogaeth hyfforddwr proffesiynol gael effaith ar berfformiad mewn cyfnod byr. 

Mae nifer cyfyngedig o lefydd ar gael ar gyfer y sesiwn, a dylai unrhyw un sydd â diddordeb gysylltu gyda Shân Crofft, swyddog datblygu Cymdeithas Eisteddfodau Cymru, shan@steddfota.org, neu lawr lwytho ffurflen gais o wefan y Gymdeithas, www.steddfota.org.  Cynhelir sesiynau eraill yn y gogledd a'r canolbarth ar 6-7 Mai (lleoliadau i'w cadarnhau) a dylid cysylltu â Shân er mwyn cofrestru.

Mae’r sesiwn yn rhedeg o 10.30 tan 17.00 ddydd Sul.