Gig y Pafiliwn 2017

9 Chwefror 2017

Ar noswaith #DyddMiwsigCymru, mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn cyhoeddi manylion Gig y Pafiliwn 2017 fydd yn cael ei chynnal yn y Pafiliwn yn ystod Eisteddfod Ynys Môn.

 

Roedd Gig y Pafiliwn Eisteddfod Sir Fynwy a’r Cyffiniau’n ddigwyddiad hanesyddol a bythgofiadwy i’r rhai oedd yno.  Daeth cynulleidfa o dros 1,600 i fwynhau perfformiadau gan Yr Ods, Sŵnami a Candelas gyda cherddorfa broffesiynol ar lwyfan y Pafiliwn. 

Yn dilyn  llwyddiant y noson mae’r Eisteddfod yn cyhoeddi ‘Gig y Pafiliwn 2017’ i’w chynnal nos Iau, 10 Awst.  Bydd Cerddorfa'r Welsh Pops Orchestra yn dychwelyd unwaith eto a'r tro hwn yn rhannu llwyfan gyda Yws Gwynedd, Yr Eira, Alys Williams a’r band a Mr Phormula.

Huw Stephens fydd yn cyflwyno’r noson gydag Owain Llwyd yn arwain y gerddorfa.  Meddai Owain, “Dwi’n edrych ymlaen at gamu i lwyfan y Pafiliwn unwaith eto ac i arwain ar  noson sydd yn sicr yn mynd i fod ymhlith uchafbwyntiau Eisteddfod Ynys Môn. Mae’r bandiau sydd gyda ni eleni yn rai sydd yn sicr o apelio at ddilynwyr y Sin Roc Gymraeg a dwi’n edrych ymlaen at gydweithio gyda nhw.”

Un arall sydd yn edrych ymlaen at y noson yw Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Roedd Gig y Pafiliwn 2016 yn torri tir newydd i ni fel Eisteddfod.  Roedd yn brofiad gwefreiddiol i weld cynulleidfa o bob oed yn mwynhau bandiau Cymraeg yn y Pafiliwn.  Cawsom nifer o alwadau ar ôl yr Eisteddfod yn gofyn i ni gynnal noson debyg yn Ynys Môn felly roedd yn benderfyniad hawdd i’w wneud gyda Yws Gwynedd a’r band ac Yr Eira ar dop y rhestr o artistiaid i’w gwahodd. 

“Mae’r artistiaid arall hefyd yn sicr wedi gwneud argraff ac yn haeddu eu lle ar y noson.  Mae gan Alys lais arbennig iawn ac wrth gwrs mae cynnwys Mr Phormula fel rhan o’r noson yn sicr yn mynd i fod yn gyffrous.  Rwy’n siwr mai dyma’r tro cyntaf i ni gael hip hop ar lwyfan y Pafiliwn o’r blaen!”

Byddwn yn lansio’r gig mewn digwyddiad arbennig yn Castle Emporium, Caerdydd ar Ddydd Miwsig Cymru, 10 Chwefror am 17:30 gydag Yr Eira yn perfformio set acwstig arbennig.

Heb os un o brif sêr y Sin gerddoriaeth yn Gymraeg yw Yws Gwynedd, sydd wedi swyno Cymru gyfan â’i ganeuon bachog a gigs egnïol.  Gyda ‘back catalogue’ sy’n sicr o gael pawb ar eu traed gallwn ddisgwyl hen ffefrynnau yn ogystal â rhai caneuon newydd gyda’r gerddorfa yn saff o ychwanegu at ganeuon cofiadwy Yws a’r band.  

Mae Yr Eira o Fangor yn ymosod ar y templed a grëwyd gan fandiau fel Big Leaves, Yr Ods a Sŵnami gyda'u gitarau deintiog a chyflenwad di-dor o alawon tanbaid.  Mae Yr Eira wedi bod nôl yn y stiwdio yn ddiweddar ac yn paratoi at albwm newydd i’w ryddhau ar label Ikaching yn fuan. Bydd hits fel ‘Elin’, ac ‘Ewyn Gwyn’ yn saff o gyffroi’r dorf.

Mae Alys Williams yn gantores a chyfansoddwraig dalentog o Gaernarfon, sydd yn prysur greu enw iddi hi ei hun yn dilyn ymddangosiad ar raglen y Voice ar y BBC. Yn ddiweddar mae Alys wedi bod yn cydweithio ar gynnyrch newydd gydag Osian Williams, Candelas.  Mae gan Alys un o leisiau mwyaf adnabyddus y Sin Roc Gymraeg, a’i chanu hi ar ‘Llwytha’r Gwn’ gan Candelas yn un o’r rhai amlycaf.

Mae Ed Holden yn Beatbocsiwr, ac artist hip hop amryddawn o Amlwch, a ddaeth i amlygrwydd yn gyntaf nôl yn  2005 gyda’r grŵp Genod Drwg.  Cafwyd blas o’i ddoniau anhygoel ar yr EP ‘Un Ffordd’ a ryddhawyd yn 2016 ac ers hynny mae Ed wedi creu dilyniant byw yn chwarae i gynulleidfaoedd o Gaerdydd i Efrog Newydd, o Leeds i L.A.ac yn sicr wedi ennill ei le fel un o rapwyr/cynhyrchwyr mwyaf gweithgar ym Mhrydain. 

Cynhelir y Gig ym Mhafiliwn yr Eisteddfod Ynys Môn ar Nos Iau, 10 Awst. 

Bydd tocynnau ar werth ar 3 Ebrill wrth fynd i  www.eisteddfod.cymru neu drwy ffonio'r swyddfa docynnau ar 0845 4090 800.

Gig Yr Eira - Castle Emporium, Caerdydd: Dydd Gwener, 10 Chwefror am 17:30.

 

Promo Gig y Pafiliwn 2017