Argaeledd Gwirfoddoli - Meysydd Parcio

Diolch i chi am wneud cais i wirfoddoli yn Eisteddfod Sir Fynwy a'r Cyffiniau.

Mae'r ymateb lleol wedi bod yn wych eleni, ac rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i'r tîm.  Fe ddylech fod wedi derbyn eich amserlen am yr wythnos erbyn hyn ynghyd â manylion am y sesiwn hyfforddiant i’n gwirfoddolwyr ar y Maes am 14:00 ar Ddydd Sul 24 Gorffennaf.

Rydym yn chwilio am fwy o wirfoddolwyr ar gyfer stiwardio yn ein safleoedd parcio a theithio.  Os allwch gynnig mwy o’ch amser, mi fyddwn yn falch iawn o glywed yn ôl gennych trwy gwblhau a dychwelyd y ffurflen isod gyda’ch argaeledd erbyn Dydd Sul 24 Gorffennaf (daw cyfarwyddyd pellach wedi hynny). 

Isod ceir manylion y shifftiau sydd wedi eu pennu ar gyfer y meysydd parcio trwy’r wythnos, gyda 4 shifft o 4 awr y dydd - plîs sicrhewch eich bod ar gael cyn ymrwymo i unrhyw sesiwn

Am bob sesiwn a gwblheir yn y meysydd parcio, yr ydym yn barod i gynnig tocyn mynediad i’r Maes am ddim ar gyfer unrhyw ddiwrnod arall o’r Eisteddfod.   

Nodwch eich argaeledd ar gyfer unrhyw nifer o shifftiau.

Os allwch ein cynorthwyo, edrychwn ymlaen yn fawr at glywed gennych.