Gwobr Goffa Daniel Owen yn denu nifer fawr o geisiadau

6 Rhagfyr 2016

Gyda’r dyddiad cau wedi pasio, cyhoeddodd trefnwyr yr Eisteddfod bod nifer y ceisiadau ar gyfer Gwobr Goffa Daniel Owen 2017 yn record newydd.

Ar ôl edrych yn ôl ar bob blwyddyn ers cynnal yr Eisteddfod ym Môn y tro diwethaf yn 1999, cyfanswm eleni o 13 nofel yw’r uchaf i’w derbyn yn y gystadleuaeth.

Meddai Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, “Rydym yn hapus iawn gyda’r ymateb i’r gystadleuaeth elen.  Rydym wedi gweld nifer eithaf tebyg o nofelau bob blwyddyn yn ddiweddar, gyda 6-7 ymgais yn flynyddol, ond mae cyfanswm eleni yn ardderchog.  Mae denu 13 o nofelau’n dipyn o gamp, ac mae’n dangos bod diddordeb mawr mewn ysgrifennu ffuglen Cymraeg yma yng Nghymru ar hyn o bryd.

“Deuddeg oedd y nifer mwyaf tan eleni nol yn 2007, ac rwy’n falch ein bod ni wedi torri’r record hon yn Ynys Môn.  Gobeithio bod y beirniaid yn barod am yr her o’u blaenau dros yr wythnosau nesaf.”

Bethan Gwanas, Tony Bianchi a Caryl Lewis fydd yn brysur yn darllen dros yr wythnosau nesaf, ac mae’r holl nofelau’n weithiau gwreiddiol heb eu cyhoeddi, a heb fod yn llai na 50,000 gair, gyda llinyn storïol cryf. 

Bydd enillydd y gystadleuaeth hon yn derbyn Medal Goffa Daniel Owen a £5,000, gyda’r wobr ariannol yn rhoddedig gan Ann Clwyd er cof am ei phriod Owen Roberts, Niwbwrch.

Cyhoeddir enw’r enillydd, os bydd teilyngdod, o lwyfan y Pafiliwn ddydd Mawrth 8 Awst, yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, a gynhelir ym Modedern o 4-12 Awst.

Am ragor o wybodaeth ewch ar-lein, www.eisteddfod.cymru.