Gwybodaeth Cyffredinol Tocynnau

Dyddiad 2017:              4 – 12 Awst
Lleoliad 2017:               Bodedern, Ynys Môn   
Cyfeiriad y Maes:          Maes yr Eisteddfod, Bodedern, Ynys Môn LL65 3SS

 

Pryd fydd tocynnau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017 ar werth?

 • Bydd tocynnau ar werth am 10.00 ar y 03/04/17.

Sut alla i archebu tocyn i'r Eisteddfod?

 • Gallwch archebu tocynnau arlein yma neu drwy ffonio’r linell docynnau – 0845 4090 800.
 • Mae tocynnau bargen gynnar ar gael tan 30/06/17.
 • Mae swyddfa docynnau ym mhrif fynedfa’r Eisteddfod os ydych chi am brynu tocynnau ar y diwrnod ei hun.
 • Bydd tocynnau sy’n cael eu prynu cyn yr Eisteddfod yn cael eu hanfon i’ch cyfeiriad, a bydd modd casglu unrhyw docynnau eraill yn y swyddfa docynnau yn ystod yr wythnos.

Beth yw pris tocyn?

 

Tocyn MaesPris hyd at 30/6Pris o'r 1/7Penwythnos CyntafWythnos hyd at 30/6Wythnos o'r 1/7
Oedolyn£15.00£20.00£15.00£96.00£120.00
Pensiynwr£15.00£18.00£18.00£87.00£108.00
Myfyriwr * (Gyda cherdyn dilys)-£12.00£10.00-£72.00
Plentyn 5-16 oed£6.00£8.00£6.00£36.00£48.00
Teulu: 1 Oedolyn + 2 Blentyn (5-16 oed)£22.00£30.00£22.00£140.00£185.00
Teulu: 2 oedolyn + 2 blentyn (5-16 oed)£36.00£48.00£36.00£228.00£270.00
      
Pafiliwn---£115.00£140.00

* Dim ond ar y dydd bydd tocyn myfyriwr ar gael, gan fod angen gweld cerdyn myfyriwr dilys i dderbyn yr arbediad.

Nid oes angen tocyn ar blentyn dan 5 oed.

Ydych chi'n cynnig ad-daliadau/ medru cyfnewid tocynnau?

 • Ni ellir cynnig ad-daliad na chyfnewid tocynnau, mae pob gwerthiant o'r swyddfa docynnau yn derfynol.

Beth sydd wedi’i gynnwys ym mhris tocyn dyddiol?

 • Mae mynediad i bob gweithgaredd dydd a drefnir gan yr Eisteddfod yn rhad ac am ddim gyda thocyn dydd dilys.
 • Gallwch fynd i mewn i unrhyw un o’n hadeiladau (gan gynnwys y Pafiliwn) i fwynhau cystadlaethau, cyflwyniadau, darlithoedd a phob math o weithgareddau. Gallwch fwynhau perfformiadau byw ar y llwyfan wrth ymyl y pentref  bwyd drwy’r dydd bob dydd, ac mae’r rhain yn rhad ac am ddim.
 • Bydd llyfryn o holl weithgareddau’r Maes ar gael yn ystod yr Eisteddfod, o'r Ganolfan Ymwelwyr am £1 neu bydd yr amserlenni ar gael i’w lawrlwytho o’r wefan o ddiwedd Mehefin ymlaen.

Ydw i'n gallu mynd i gyngerdd gyda'r nos gyda thocyn dyddiol?

 • Na, mae angen tocyn ar wahân.
 • Ond, gallwch aros ar y Maes gyda’r nos a mwynhau’r gerddoriaeth fyw ar y llwyfan perfformio a’r awyrgylch gyfeillgar gyda thocyn dyddiol dilys.

Faint o’r gloch gallaf ddod ar y Maes gyda thocyn i un o’r cyngherddau?

 • Mae tocynnau cyngherddau’n ddilys i gael mynediad i’r Maes o 16.00 ymlaen.

Rwy’n bwriadu dod i’r Maes ddiwedd y prynhawn, oes rhaid talu’r pris llawn am docyn?

 • Mae’r Eisteddfod yn cynnig mynediad rhatach ar ôl 16.00 bob dydd.
 • Nid oes modd eu harchebu ymlaen llaw. Ni fydd y tocyn hwn yn rhoi mynediad i chi i gyngherddau yn y Pafiliwn.
 • Ni chaniateir mynediad i’r Maes ar ôl 21.00.

Beth yw oriau agor y swyddfa docynnau?

 • Oriau agor y swyddfa docynnau - 07.00 - 20.00, 7 diwrnod yr wythnos
 • Bydd modd archebu tocynnau ar y wefan yma, neu dros y ffôn ar y linell docynnau - 0845 4090 800.

 

Ceir gwybodaeth i ymwelwyr anabl yma.


Rhif ffôn Swyddfa’r Eisteddfod yw 0845 4090 900 a dyma’r cyfeiriad e-bost: gwyb@eisteddfod.org.uk.