Huw Stephens yw Llywydd yr Wyl 2018

23 Mai 2018

Heddiw cyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol mai’r cyflwynydd a’r DJ, Huw Stephens, fydd Llywydd yr Ŵyl Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd eleni. 

Bydd yn annerch cynulleidfa’r Pafiliwn o’r llwyfan yn Theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru yn ystod wythnos yr Eisteddfod a gynhelir ym Mae Caerdydd o 3-11 Awst.

Yn wreiddiol o Gaerdydd, ymunodd Huw â Radio 1 yn 17 oed, oherwydd ei angerdd am gerddoriaeth newydd, sydd wedi parhau dros yr ugain mlynedd ddiwethaf.

Erbyn hyn, mae’n un o brif gyflwynwyr Radio 1 ac yn cyflwyno rhaglen wythnosol boblogaidd ar Radio Cymru, Sioe Frecwast ar Radio Cymru 2 ac i’w weld ar y teledu yma yng Nghymru, ac o Glastonbury ar BBC2. Mae hefyd yn gyflwynydd ar y World Service. 

Mae wedi teithio a darlledu o Venezuela, Patagonia, Barcelona, Gwlad yr Iâ a’r UDA. Fe ddechreuodd Gŵyl Sŵn yng Nghaerdydd, a’r Wobr Gerddoriaeth Gymreig.

Mae Huw yn gefnogwr mawr o’r Eisteddfod, yn falch o fod wedi bod bob blwyddyn ers iddo gael ei eni, ac mae’n perfformio ym Maes B yn flynyddol. Eleni, bydd yn cyflwyno Gig y Pafiliwn am y trydydd tro. 

Wrth dderbyn yr anrhydedd dywedodd Huw, “Braint fawr yw bod yn Llywydd yr Ŵyl eleni.  Caerdydd yw fy nghartref a fy nghanolbwynt, ac mae diwylliant Cymraeg yn rhan bwysig iawn o fy mywyd. Rwy’n edrych ymlaen yn arw at wythnos arbennig yn ein prifddinas.”

Mae Huw yn dilyn amryw o Gymry amlwg fel Llywydd yr Ŵyl dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys yr hanesydd Elin Jones, y gwyddonydd, yr Athro Syr John Meurig Thomas, y barnwr Nic Parry, a Rheolwr Cynorthwyol tîm pêl droed Cymru, Osian Roberts.

Am ragor o wybodaeth am yr Eisteddfod, ewch i www.eisteddfod.cymru.