Hwn yw fy Mrawd: Paul Robeson - Arwr i Gymru, Arwr i'r Byd

Nos Wener a Sadwrn, 3-4 Awst

 
Am y tro cyntaf, bydd dau berfformiad o gyngerdd agoriadol yr Eisteddfod.  Syr Bryn Terfel yw seren Hwn yw fy Mrawd: Paul Robeson - Arwr i Gymru, Arwr i’r Byd, beiopic o fywyd yr actor a’r canwr, Paul Robeson a’i gysylltiad cryf â Chymru.  Cawn olrhain bywyd Robeson drwy lygaid un o’i gefnogwyr pennaf, Mr Jones, a bortreadir gan Syr Bryn Terfel, wrth iddo adrodd yr hanes i Twm, bachgen ifanc sy’n chwilio am arwr.  
 
Portreadir Twm gan Steffan Cennydd.  Ymysg y perfformwyr eraill mae pump unawdydd ifanc, John Ieuan Jones, Elain Llwyd, Elin Llwyd, Steffan Prys Roberts a Mared Williams, pob un yn gyn-enillwyr cenedlaethol, ynghyd â Chôr yr Ŵyl Eisteddfod 2016, Côrdydd, côr o ieuenctid dalgylch Caerdydd, Ensemble Black Voices o Birmingham, a’r dawnsiwr Matthew Gough.
 
Awdur y libreto yw Mererid Hopwood, a chyfansoddwyd y gerddoriaeth gan Robat Arwyn.  Y cyfarwyddwr yw Betsan Llwyd.  Cynhelir perfformiad nos Wener drigain mlynedd i’r diwrnod ers i Paul Robeson annerch cynulleidfa Eisteddfod 1958 yng Nglyn Ebwy.
 
Tocynnau o £20
 
Noddir gan: