Hynna Be Di O (Y Sioe Lwyfan)

Nos Fawrth 8 Awst, 20:00.

* WEDI GWERTHU ALLAN *

Wedi ail-leoli eu stiwdio radio ar y llwyfan enwog, bydd Tudur a’r criw yn cyflwyno sioe unigryw a chofiadwy i gynulleidfa ddryslyd y brifwyl. 

Llond carafan o westeion wedi’u trefnu gan Manon, llond adlen o gerddorion wedi’u dewis gan Dyl Mei a digon o chwerthin gan Tudur i lenwi Elsan. 

Mymryn bach o sylwedd, fawr ddim swmp ond llond lle o hwyl - Hynna Be ‘Di o!

Tudur Owen

Mwy...

Dyl Mei

Mwy...

Manon Rogers-Thomas

Mwy...