Hyrwyddo a Harddu

Eisiau dangos eich cefnogaeth i ymweliad yr Eisteddfod ag Ynys Môn?  Gallwch archebu deunyddiau yn rhad ac am ddim yma!

Rydym wedi cynhyrchu posteri a sticeri i ddangos eich cefnogaeth i ymweliad yr Eisteddfod i Fodedern y mis nesaf.  

Mae gennym faneri glas deniadol hefyd ar gael yn rhad ac am ddim, ac rydym yn cydweithio gyda Menter Iaith Ynys Môn i gynnal digwyddiad cymunedol i greu fflagiau bychan (bunting) i hyrwyddo'r Eisteddfod ac i ddangos y croeso'n lleol.  Ceir rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn yma.

Gallwch archebu'r sticeri, posteri a baneri yma, a chofrestru ar gyfer ein digwyddiad cymunedol, er mwyn i ni gael syniad o'r niferoedd.

Os ydych yn fusnes neu gyda lle i arddangos mwy nag un baner 6 troedfedd, nodwch hynny yn y blwch 'Manylion Ychwanegol' ac fe fyddwn yn cysylltu i drafod.

Os ydych yn cysylltu ar ran ysgol ym Môn, gallwch gwblhau'r ffurflen hon.

Byddwn yn anfon posteri a sticeri drwy'r post ac yn trefnu cludo'r baneri atoch.

Y gobaith yw cael cefnogaeth o bob rhan o'r Ynys, felly beth am fynd ati i gefnogi ac i ddangos bod croeso mawr i'r Eisteddfod ar Ynys Môn eleni?

Cofiwch hefyd am ein cystadleuaeth harddu cymunedau / busnesau, a cheir y manylion i gyd yma.

Diolch am bob cefnogaeth.

 

Baner ddeniadol las (6tr x 2tr) - addas ar gyfer waliau / ffensys / giatiau y tu allan i fusnes neu gartref. Gwnewch yn siwr fod gennych le i'w harddangos ac y bydd yn cael ei gweld yn amlwg cyn archebu gan eu bod yn ddrud i'w cynhyrchu.
Posteri A4 deniadol glas, sy'n dweud 'Eisteddfod 2017'
Posteri deniadol glas sy'n dweud 'Croeso Eisteddfod 2017'
Sticer ffenest glas / lliwgar bychan sy'n datgan 'Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn' gyda'r dyddiadau
Nodwch os ydych yn awyddus i fod yn rhan o'r digwyddiad cymunedol i greu fflagiau. Cynhelir y digwyddiad yng Nghanolfan Bro Alaw, Bodedern ddydd Mawrth 18 Gorffennaf o 13:30-19:30. Byddwn yn cysylltu gyda rhagor o wybodaeth.
Rhowch ychydig o fanylion yn y blwch isod, e.e. sut fath o ddefnydd a sut y byddem yn gallu'i gasglu.
Rhowch fanylion yn y bocs hwn os ydych yn awyddus i dderbyn mwy nag un baner, gan nodi lle y gallech eu harddangos ayb.