Lansio cystadleuaeth Brwydr y Bandiau 2017

7 Rhagfyr 2016

Unwaith eto eleni, mae Maes B a Radio Cymru’n cydweithio i lansio un o uchafbwyntiau’r Sîn Roc Gymraeg – cystadleuaeth Brwydr y Bandiau, gyda’r rownd derfynol yn cael ei chynnal ar Lwyfan y Maes yn yr Eisteddfod ym mis Awst.

Dyma gyfle i fandiau ifanc newydd gael profiad o berfformio yn y Sîn, a’r gobaith yw y byddan nhw’n parhau i gigio a chyfansoddi yn y Gymraeg yn y dyfodol.

Chroma ddaeth i’r brig yn 2016, gan guro bron i ugain o fandiau, ac mae’r band wedi bod yn hynod brysur ers y gystadleuaeth yn gigio ac yn recordio, gan ryddhau’u sengl gyntaf ‘Claddu 2016’ yn ddiweddar.

Y dyddiad cau yw dydd Gwener 3 Chwefror, gyda chyfres o rowndiau cynderfynol yn cael eu cynnal o amgylch Cymru yn ystod y gwanwyn, a’r rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol Môn ar 9 Awst y flwyddyn nesaf.

Bydd y band buddugol yn cael eu gwahodd i berfformio set ym Maes B, a bydd cyfle hefyd i berfformio sesiwn ar Radio Cymru.  Yn ogystal, bydd y band yn cael eu ffilmio ar gyfer rhaglen Ochr 1, S4C ac yn cael eu cynnwys yng nghylchgrawn Y Selar.  Bydd yr enillydd hefyd yn derbyn gwobr ariannol o £1,000, gyda gwobr arall o £100 ar gael i’r cerddor gorau yn y gystadleuaeth. 

Bydd pawb sy’n cyrraedd y rownd derfynol hefyd yn rhan o gynllun mentora a drefnir gan Radio Cymru, a fydd yn gyfle i’r cerddorion ifanc gael cyngor a chymorth gan rai sy’n amlwg ac sydd â phrofiad o weithio yn y Sîn. 

Gellir cofrestru drwy wefan Maes B, www.maesb.com, a dyma lle y ceir yr amodau a’r rheolau i gyd hefyd ar gyfer y gystadleuaeth.