Lansio Ffatri Llais, gweithdai lleisiol i gantorion Cymru

24 Mawrth 2017

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol a Chymdeithas Eisteddfodau Cymru yn cydweithio i gynnig hyfforddiant i gantorion amatur dros 25 oed yma yng Nghymru, gyda chefnogaeth a chymorth Tŷ Cerdd.

Bydd y cynllun newydd hwn, Ffatri Llais, yn cynnig hyfforddiant i 30 canwr amatur dros 25 oed mewn gweithdai neu ddosbarth meistr lleisiol undydd sy’n cynnig elfennau o waith unigol a gwaith grŵp. (cynhelir tri sesiwn gyda 10 canwr ym mhob un).  Y gantores a’r beirniad profiadol, Siân Meinir, fydd yn arwain y gweithdai gydag Eirian Owen, sy’n un o gyfeilyddion blaenaf Cymru, wrth y piano.

Cynhelir y sesiynau ar y dyddiadau canlynol, mewn lleoliadau i’w cadarnhau:

  • Sul, 23 Ebrill (de Cymru)
  • Sadwrn, 6 Mai (gogledd Cymru)
  • Sul, 7 Mai (canolbarth)

Bydd y gweithdai yn cynnig y profiad o dderbyn arweiniad unigol o fewn grŵp o gantorion, mewn awyrgylch agored a chadarnhaol.  Bydd yn gyfle i ddatblygu sgiliau perfformio, gan ganolbwyntio ar ddod â chaneuon yn fyw ac i’r lefel uchaf posibl, gan roi sglein ar y perfformiad yn ogystal â’r llais.

Mae nifer o gantorion amatur ardderchog yma yng Nghymru sydd dros 25 oed, ac yn aml, does dim cyfle iddyn nhw gael profiad hyfforddiant a gweithdai fel y rhain. 

Bwriad y gweithdai neu dosbarthiadau meistr yw i helpu cantorion i fagu hyder er mwyn cystadlu mewn eisteddfodau o bob maint yn ogystal â perfformio mewn cyngherddau ar draws Cymru.  Bydd hyn yn gyfle i hyrwyddo gwaith cyfansoddwyr o Gymry, yn ogystal â chefnogi cantorion ym mhob rhan o’r wlad, gan greu gwaddol cerddorol i’r cynllun ar gyfer y dyfodol.

Mae’n braf iawn bod y sefydliadau wedi dod ynghyd i gyd-weithio ar y cynllun, a gobeithio y bydd pob un o’r partneriaid ynghyd â’r cantorion eu hunain yn elwa o’r cynllun cyffrous hwn.

Bydd cyfnod yn ystod y gweithdai pan fydd mynediad ar gael i’r cyhoedd.  Amserau i’w cadarnhau ar gyfer pob lleoliad

Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael ar gyfer y tri sesiwn, a dylai unrhyw un sydd â diddordeb gysylltu gyda Shân Crofft, swyddog datblygu Cymdeithas Eisteddfodau Cymru, shan@steddfota.org, neu lawr lwytho ffurflen gais o wefan y Gymdeithas, www.steddfota.org.