Lansio Prosiect Seryddiaeth

30 Mai 2018

Heddiw (30 Mai), lansiwyd Prosiect Seryddiaeth – Cynllun celfyddydol cyffroes ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod yr Urdd yn 2020.
Mae ‘RAS200 Sky and Earth’ yn gynllun uchelgeisiol i ddathlu dauganmlwyddiant y Gymdeithas Seryddol Frenhinol. Yn 2020, bydd hi’n benllanw prosiect partneriaethol 5 mlynedd rhwng Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Eisteddfod yr Urdd, Prifysgolion Cymru a sefydliadau eraill, yn dathlu gwyddoniaeth, a seryddiaeth yn benodol trwy’r celfyddydau


Rydym yn awyddus i gomisiynu unigolion neu dîm creadigol, sef cyfansoddwr/wyr ac awdur geiriau (barddoniaeth / llenyddiaeth / drama) i gyfansoddi cyfanwaith amlgyfrwng ar gyfer amrywiaeth o artistiaid, e.e. unawdwyr, corau, dawnswyr, llefarydd a cherddorfa. Mae croeso i chi gynnwys cyfarwyddwr fel rhan o’r tîm er mwyn datblygu’r weledigaeth yn gymunedol yn ogystal ag artistig.

Y gobaith yw creu cyfanwaith cerddorol a geiriol sydd wedi’i ysbrydoli gan seryddiaeth ac a fydd yn cael ei berfformio yn ystod yr Eisteddfod.  Bydd hwn yn gyfanwaith gwreiddiol wedi’i greu gan dîm creadigol fydd yn cynnwys bardd / librettydd a chyfansoddwr / wyr (bydd elfennau o waith newydd fel rhan o’r prosiect yn cael ei blethu o’r cyfanwaith hwn lle’n berthnasol).

Dyma fydd prosiect Côr Eisteddfod Genedlaethol yn 2020, gyda’r ymarferion yn cychwyn yn hydref 2019 a ‘phremiere’ byd ar lwyfan Pafiliwn yr Eisteddfod yng Ngheredigion ym mis Awst 2020. Côr yr Eisteddfod yw un o brosiectau gwirfoddoli ac addysg gydol-oes mwyaf Cymru, ac mae'n denu 150-250 o gantorion amatur o bob rhan o ddalgylch yr Eisteddfod yn flynyddol.

Bydd detholiad byr (neu) eitem o’r gwaith yn cael ei berfformio yn ystod Cyngerdd Agoriadol Eisteddfod yr Urdd yn Sir Ddinbych 2020.

Dylai ymgeiswyr anfon at reolwr y prosiect: Steffan Prys ar ran yr Urdd a Sioned Edwards ar ran yr Eisteddfod Genedlaethol yn datgan natur eu diddordeb yn y comisiwn, ynghyd ag unrhyw wybodaeth berthnasol am eu gwaith. Dylid anfon enghreifftiau o unrhyw gyfansoddiadau perthnasol. Gellir anfon y rhain drwy’r post neu drwy yrru linc ar y we. 

Dyddiad cau: 31 Awst 2018

Manylion cysylltu: ras200@urdd.org neu ffoniwch 01678541015 (Steffan) 02920702 (Sioned)

Am fwy o wybodaeth am y prosiect hwn hyd yma, ewch i: 
https://llyfrgell.porth.ac.uk/Default.aspx?catid=567