Llogi Sesiwn Cymdeithasau

Eleni rydym yn cyflwyno system gofrestru ar-lein ar gyfer sesiynau Cymdeithasau.  

Lleoliad Cymdeithasau eleni yw adeilad Y Senedd ym Mae Caerdydd, un o adeiladau mwyaf eiconig yr ardal a Chymru.

Bydd y system hon yn gweithio mewn ffordd debyg i'r system sydd eisoes yn bodoli ar gyfer stondinwyr a bydd modd gweld pa sesiynau sydd wedi'u llenwi ar yr amserlen a fydd yn cael ei diweddaru'n rheolaidd.  Byddwn yn gweithredu system 'cyntaf i'r felin', ac ni fyddwn yn fodlon cadw unrhyw slot ar gyfer cymdeithas neu fudiad penodol.

Gan ein bod yn ymwybodol y bydd llawer o alw am ofod yng Nghaerdydd, rydym wedi penderfynu cyflwyno ystafell ychwanegol fel bod tri gofod Cymdeithasau ar gael.  Yn ogystal, mae modd llogi gofod yn ystod y penwythnos cyntaf ac ar y dydd Sadwrn olaf, er mwyn sicrhau bod cyfle digonol i bawb allu cynnal sesiwn.

Rydym yn codi ffi o £50 ar gyfer pob sesiwn, ac mae angen talu am y sesiwn wrth wneud yr archeb isod.  Mae'r ffi yma'n cynnwys llogi'r lleoliad gydag offer technegol ar gael i bawb. Hyd pob slot yw 45 munud, ac dylid defnyddio gweddill yr awr yn paratoi / clirio er mwyn sicrhau bod yr ystafell yn barod ar gyfer y sesiwn nesaf ar amser.  Bydd rhaid talu am eich sesiwn wrth archebu drwy'r ffurflen isod.

Dim ond dwy sesiwn y gellir eu llogi yn ystod yr wythnosau cyntaf, ond os oes sesiynau gwag ar gael o 1 Ebrill ymlaen, gellir gwneud cais am slot ychwanegol.

Amserlen 2018

Byddwn yn diweddaru'r tablau isod yn rheolaidd fel bod modd gweld pa sesiynau sy'n rhydd.  Mae rhai slotiau eisoes wedi'u llenwi gan weithgareddau sy'n gysylltiedig â'r Eisteddfod ei hun.

Cefnogir holl leoliadau Cymdeithasau gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Nodwch bod toriad o hanner awr rhwng pob sesiwn er mwyn rhoi cyfle i'r gynulleidfa gyrraedd yr ystafell, gan fod systemau diogelwch yn Y Senedd. 

Cymdeithasau 1 - Hyd at 100 person

Amser / DyddiadSadwrn 04.08.18Sul 05.08.18Llun 06.08.18Mawrth 07.08.18Mercher 08.08.18Iau 09.08.18Gwener 10.08.18Sadwrn 11.08.18
10:00  Plaid CymruBwrdd yr OrseddCymdeithas Emynau CymruCyfarfod Blynyddol Gorsedd y BeirddCymdeithaas Cledwyn 
11:00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11:30  Gwasg Prifysgol CymruCynulliad Cenedlaethol CymruCymdeithas Ddysgedig CymruCynulliad Cenedlaethol CymruPlaid Cymru 
12:30----------
----------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
13:00

 

Ymchwil CanserMudiad Cronfa Glyndwr Ysgolion CymraegY Lle CelfY Lle CelfCymdeithas Cyfieithwyr CymruArchif Menywod Cymru 
14:00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14:30

Gwyddoniaeth

GwyddoniaethGwyddoniaethGwyddoniaethGwyddoniaethGwyddoniaethGwyddoniaeth 
15:30-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16:00

 

  Prifysgol CaerdyddCymdeithas Seicolegol PrydainY LolfaCymdeithas Cyn-ddisgyblion Ysgol Uwchradd Tregaron----------
17:00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17:30

----------

---------- ----------------------------------Urdd Gobaith Cymru ----------

 

Cymdeithasau 2 - Hyd at 60 person

Amser / DyddiadSadwrn 04.08.18Sul 05.08.18Llun 06.08.18Mawrth 07.08.18Mercher 08.08.18Iau 09.08.18Gwener 10.08.18Sadwrn 11.08.18
10:30

 

 Fforwm Hanes CymruGwasg Prifysgol CymruGomerRTPI CymruCymdeithas Niclas y Glais 
11:30------------------------------------------------------------------------------------------------
12:00  Cynulliad Cenedlaethol CymruCymdeithas y CymmrodorionCynulliad Cenedlaethol CymruY Lle CelfCynulliad Cenedlaethol Cymru
13:00------------------------------------------------------------------------------------------------
13:30Cymdeithas Brodwaith Cymru Comisiynydd yr IaithCymdeithas Ffynhonnau CymruYmchwil Canser Undodiaid CymruLlys yr Eisteddfod Genedlaethol 
14:30----------------------------------------------------------------------------------------------
15:00

 

 Adran Diwynyddiaeth Prifysgol CymruCanolfan Uwchefrydiau Cymry AmericaCymdeithas yr Iaith GymraegCymdeithas Cyfreithwyr CymruPrifysgol Caerdydd 
16:00------------------------------------------------------------------------------------------------
16:30----------

----------

  Cymdeithas Grefyddol y Cyfeillion (Crynwyr)Clwb Mynydda Cymru ----------
17:30-----------------------------------------------------------------------------------------------
18:00

----------

----------     ----------

 

 

Cymdeithasau 3 - Hyd at 50 person

Amser / DyddiadSadwrn 04.08.18Sul 05.08.18Llun 06.08.18Mawrth 07.08.18Mercher 08.08.18Iau 09.08.18Gwener 10.08.18Sadwrn 11.08.18
10:15

 

  Plaid Cymru CaerdyddComisiynydd y GymraegUndeb Cymru a'r BydGwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi 
11:15--------------------------------------------------------------------------------
11:45

 

 GomerRhieni dros Addysg GymraegDyfodol i'r IaithCymdeithas Hanes Plaid CymruCymdeithas y Cymod 
12:45--------------------------------------------------------------------------------
13:15

 

 Adran Ethnoleg ac Astudiaethau Gwerin Cymdeithas Cynfyfyrwyr Prifysgol CymruCymdeithas Bob OwenCymdeithas Hynafiaethau CymruUndeb Cymru a'r BydDyfodol i'r Iaith 
14:15--------------------------------------------------------------------------------
14:45

 

   Cymdeithas CarnhuanawcCynllunwyr Iaith CymruYsgol Gymraeg Llundain  
15:45--------------------------------------------------------------------------------
16:15

 

    Golwg ----------
17:15--------------------------------------------------------------------------------
17:45

----------

----------     ----------

 

Nodwch enw'r Gymdeithas / Mudiad rydych yn ei gynrychioli yn y blwch isod
Nodwch eich enw yn y blwch isod
Nodwch beth yw eich swyddogaeth yn y Gymdeithas / Mudiad, e.e. Ysgrifennydd, Cadeirydd ayb.
Nodwch eich cyfeiriad ebost isod
Nodwch eich rhif cyswllt isod
Dewis eich sesiwn
Gallwch ddewis hyd at ddwy sesiwn yn ystod yr wythnos. Dewisiwch eich sesiwn o'r rhestr isod, os gwelwch yn dda. Rydym wedi gosod y sesiynau fesul diwrnod ac ystafell.
DYDD SADWRN 4 AWST
DYDD SUL 5 AWST
DYDD LLUN 6 AWST
DYDD MAWRTH 7 AWST
DYDD MERCHER 8 AWST
DYDD IAU 9 AWST
DYDD GWENER 10 AWST
DYDD SADWRN 11 AWST
AMODAU A THELERAU
Mae'n rhaid nodi eich bod yn derbyn yr amodau a thelerau isod cyn y gallwn gadarnhau'ch sesiwn.
Rydym yn derbyn y gall yr Eisteddfod recordio neu ganiatáu i’n cyfraniad gael ei recordio a’i ddefnyddio ar unrhyw adeg yn ystod yr wythnos neu wedi hynny
Rydym yn derbyn mai'r Gymraeg yw iaith yr Eisteddfod a byddwn yn parchu hyn yn ystod ein cyfarfod
Rydym yn derbyn mai 45 munud yw hyd ein sesiwn a bod y chwarter awr arall ar gyfer paratoi neu glirio, gan sicrhau y bydd yr ystafell yn glir ar gyfer y sesiwn ganlynol
MANYLION Y SESIWN
TALU