Aros yn Ynys Môn

Ymunwch â ni yn Ynys Môn o 4-12 Awst am wythnos i’w chofio yn un o ardaloedd harddaf Cymru.

Os ydych yn chwilio am lety yn ystod eich ymweliad, defnyddiwch y ddogfen PDF ar waelod y dudalen hon.  Dyma fanylion y darparwyr llety sydd wedi cysylltu gyda ni gyda llety sydd ar gael ar hyn o bryd.  

Dylech nodi nad ydym yn asesu safon y llety ar y rhestr ac nid ydym yn gyfrifol am safon y llety, y telerau a’r amodau a gynigir nag unrhyw elfen o’r cytundeb  rhwng y gwestai a’r darparwr llety mewn unrhyw ffordd. 

Gallwch gofrestru llety i'w gynnwys ar ein rhestr drwy glicio yma.

Ewch i wefan Croeso Môn am ragor o wybodaeth am yr ardal, a chofiwch hefyd am wefan Croeso Cymru, sy’n cynnwys manylion ar gyfer ymwelwyr ym mhob rhan o Gymru.

Mae gwefan Discover Anglesey (uniaith Saesneg) hefyd yn cynnwys manylion llety ar yr ynys.

Mae safleoedd carafan a gwersylla teuluol yr Eisteddfod i gyd wedi gwerthu allan erbyn hyn.  Mae copi o'r Rheolau ac Amodau ar gyfer y Maes Carafanau a Gwersylla isod.

PDF icon Meysydd Carafanau ym Môn (dogfen y Cyngor)PDF icon LLETY-RHESTR 2017 19 Gorffennaf 2017.pdfPDF icon Maes Carafanau - Rheolau ac Amodau