Llond llaw o stondinau ar ôl ar gyfer Eisteddfod Ynys Môn

9 Mawrth 2017

Ychydig iawn o stondinau sydd ar ôl i’w archebu ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni, felly mae’r trefnwyr yn annog unrhyw un sy’n awyddus i logi stondin i gysylltu cyn gynted â phosibl.

Mae ambell stondin ar gael o amgylch y Maes ei hun, a nifer fechan o lefydd yn y Neuadd Arddangos, gyda phopeth yn debygol o fod wedi’u llenwi’n fuan iawn.

Gyda’r maes carafanau eisoes wedi gwerthu allan a’r stondinau ar fin gwerthu, dywed Elfed Roberts bod hyn yn argoeli’n dda iawn ar gyfer wythnos arbennig ym Modedern ym mis Awst, “Mae Eisteddfod Ynys Môn yn amlwg wedi cydio yn nychymyg pobl, a phawb yn awyddus i fod yno am yr wythnos ddechrau Awst.  Mae hi wedi bod yn eithriadol o brysur ers lansio stondinau a charafanau ar 1 Chwefror eleni, a braf yw gweld bod stondinau bron â gwerthu allan erbyn hyn hefyd.

“Rydym yn falch o weld bod amryw o gwmnïau a sefydliadau newydd wedi archebu lle ar y Maes eleni, ac mae’n amlwg bod busnesau’n gweld gwerth marchnata a hyrwyddo’n Gymraeg ac i gynulleidfa’r Eisteddfod, gyda nifer fawr yn dychwelyd atom flwyddyn ar ôl blwyddyn.

“Mae llond llaw o stondinau dal ar gael i’w harchebu – ond mae angen symud yn gyflym iawn i gael lle.  Mae’r wybodaeth i gyd ar ein gwefan, www.eisteddfod.cymru, ynghyd â rhestr o’r rheiny sydd eisoes wedi archebu lle.”

Yn ogystal â’r wybodaeth ar-lein am stondinau, gellir cysylltu ag Eira Bowen yn y swyddfa ar 0845 4090 300 am ragor o fanylion, neu anfon ebost at eira@eisteddfod.org.uk.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ym Modedern o 4-12 Awst.  Bydd tocynnau ar werth o 3 Ebrill, gyda’r cynllun bargen gynnar yn rhedeg tan 30 Mehefin.  Cyhoeddir rhagor o fanylion yn fuan.  Am ragor o wybodaeth am yr Eisteddfod ewch ar-lein.