Llywyddion Anrhydeddus Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn

11 Mai 2016

Mae’n bleser gan yr Eisteddfod gyhoeddi enwau’r rheini sydd wedi’u gwahodd i fod yn Llywyddion Anrhydeddus yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn y flwyddyn nesaf.

Mae’r chwech yn adnabyddus i bobl o bob cwr o’r ynys a thu hwnt, ac wedi’u gwahodd oherwydd eu cyfraniad i fywyd diwylliannol yr ardal a’r Gymraeg yn lleol:

Dewi Jones: Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Prifwyl 1999, bardd, ac un o bennaf hyrwyddwyr y Pethe ym Mro Goronwy

Edward Morus Jones: cantor, diddanwr, a Llywydd presennol Llys Eisteddfod Môn

Gladys Pritchard: un arall o gynheiliaid Eisteddfod Môn, ac un o golofnau mawr y Gymraeg yng Nghaergybi

Ellis Wyn Roberts: enillydd Medal Goffa Syr T. H. Parry-Williams, adroddwr ac athro llefaru

Nia Thomas: darlledydd radio gyda BBC Cymru, ond ym Môn un a weithia'n ddyfal gyda phobl ifanc

Islwyn Williams: awdurdod ar ddawnsio gwerin, ac un o arloeswyr y Mudiad Meithrin ym Môn

Meddai Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Mae’n bwysig cydnabod cyfraniad unigolion allweddol i ddiwylliant bro’r Eisteddfod.  Dyma bobl sy’n gweithio’n ddiflino drwy’r amser, os yw Eisteddfod ar y gorwel ai peidio.  Heb y bobl yma, byddai Môn yn dipyn tlotach ei diwylliant.

“Mae’n braf cyhoeddi enwau’r Llywyddion Anrhydeddus ar gyfer y flwyddyn nesafgan ddiolch iddyn nhw i gyd am eu hymroddiad, eu gwaith a’u brwdfrydedd dros y blynyddoedd.  Edrychwn ymlaen at gydweithio dros y flwyddyn nesaf wrth i’r Eisteddfod agosáu.”

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ger pentref Bodedern o 4-12 Awst 2017.  Am fwy o fanylion ewch i’r wefan, www.eisteddfod.cymru.