Loteri yr Eisteddfod

Dyddiad - Dydd Gwener 3 Mai 2019

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 675965 (Yr Wyddgrug)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 384927 (Pontyclun)

Rhif buddugol: 186573 (Caernarfon)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 298413 (Bangor)

Rhif buddugol: 319676 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 115174 (Deganwy)

 

Tynnir y loteri bob dydd Gwener. Cynhyrchir y rhifau buddugol yn awtomatig drwy system gyfrifiadurol a fydd yn tynnu o'r gronfa aelodau, gan sicrhau bod enillydd bob tro. Rhoddir hanner yr arian a dderbynnir yn wobrau ac wrth i fwy o bobl ymuno a'r cynllun gwelir cynydd yn y gwobrau. Y nod yw cyrraedd 1,000 o aelodau erbyn diwedd 2020 a gydag amser, denu aelodaeth o ddwy fil, gan gynhyrchu gwobr wythnosol o £1,000.

Pe ddigwydd i'ch rhif(au) buddugol chi ymddangos, nid oes angen i chi gysylltu gyda ni er mwyn hawlio'r wobr - telir y rhain i chi yn awtomatig drwy siec.​​

Dyddiad - Dydd Gwener 26 Ebrill 2019

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 101344 (Aberystwyth)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 977937 (Y Bala)

Rhif buddugol: 154095 (Bae Colwyn)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 194893 (Abertawe)

Rhif buddugol: 173703 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 629384 (Y Trallwng)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 19 Ebrill 2019

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 926974 (Cricieth)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 766773 (Casnewydd)

Rhif buddugol: 975462 (Corwen)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 981654 (Bangor)

Rhif buddugol: 373028 (Llanrug)

Rhif buddugol: 156955 (Moelfre)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 12 Ebrill 2019

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 702616 (Pwllheli)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 565279 (Llanfairpwll)

Rhif buddugol: 406810 (Caerleon)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 569414 (Conwy)

Rhif buddugol: 809865 (Llanrwst)

Rhif buddugol: 978384 (Caernarfon)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 5 Ebrill 2019

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 746935 (Abertawe)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 279766 (Bryncrug)

Rhif buddugol: 257328 (Abertawe)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 470577 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 976961 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 602347 (Talycharn)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 29 Mawrth 2019

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 390899 (Caerdydd)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 878881 (Wrecsam)

Rhif buddugol: 503876 (Caernarfon)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 909935 (Amlwch)

Rhif buddugol: 823591 (Wrecsam)

Rhif buddugol: 736728 (Yr Wyddgrug)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 22 Mawrth 2019

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 889003 (Fflint)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 766773 (Casnewydd)

Rhif buddugol: 885245 (Caernarfon)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 775428 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 675965 (Yr Wyddgrug)

Rhif buddugol: 406284 (Llanelli)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 15 Mawrth 2019

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 637395 (Caernarfon)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 232321 (Bow Street)

Rhif buddugol: 849766 (Corwen)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 746935 (Abertawe)

Rhif buddugol: 380942 (Rhydaman)

Rhif buddugol: 996720 (Llanbrynmair)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 8 Mawrth 2019

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 353835 (Bae Penrhyn)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 405377 (Pontyclun)

Rhif buddugol: 609304 (Ruthin)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 239872 (Bangor)

Rhif buddugol: 219258 (Caerffili)

Rhif buddugol: 542733 (Wrecsam)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 1 Mawrth 2019

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 488336 (Y Trallwng)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 383637 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 896979 (Caerdydd)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 406810 (Caerleon)

Rhif buddugol: 713577 (Tywyn)

Rhif buddugol: 125006 (Y Bontfaen)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 22 Chwefror 2019

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 406284 (Pontiets)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 551109 (Porthaethwy)

Rhif buddugol: 518812 (Caernarfon)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 156955 (Moelfre)

Rhif buddugol: 782343 (Y Rhyl)

Rhif buddugol: 268855 (Caerfyrddin)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 15 Chwefror 2019

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 474281 (Bangor)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 383774 (Brynsiencyn)

Rhif buddugol: 126712 (Porthmadog)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 409676 (Dolgellau)

Rhif buddugol: 481054 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 109721 (Pwllheli)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 8 Chwefror 2019

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 751782 (Abersoch)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 713577 (Tywyn)

Rhif buddugol: 441156 (Abergele)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 123987 (Yr Wyddgrug)

Rhif buddugol: 687134 (Llandudno)

Rhif buddugol: 349281 (Garndolbenmaen)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 1 Chwefror 2019

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 908440 (Aberystwyth)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 869560 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 474281 (Bangor)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 145952 (Caerfyrddin)

Rhif buddugol: 232010 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 242054 (Abergwaun)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 25 Ionawr 2019

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 380942 (Llandybie)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 185738 (Machynlleth)

Rhif buddugol: 338343 (Y Bala)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 486617 (Rhuthun)

Rhif buddugol: 325742 (Llanbrynmair)

Rhif buddugol: 907140 (Tremadog)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 18 Ionawr 2019

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 710519 (Romney Marsh)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 145927 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 463382 (Llanrhystud)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 438256 (Treffynnon)

Rhif buddugol: 851159 (Penrhyndeudraeth)

Rhif buddugol: 435987 (Caernarfon)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 11 Ionawr 2019

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 944934 (Abergwaun)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 129249 (Cricieth)

Rhif buddugol: 872009 (Machynlleth)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 479125 (Clunderwen)

Rhif buddugol: 180476 (Fflint)

Rhif buddugol: 310546 (Abertawe)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 4 Ionawr 2019

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 514080 (Porthmadog)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 226103 (Bangor)

Rhif buddugol: 410205 (Wrecsam)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 123694 (Caerffili)

Rhif buddugol: 145952 (Caerfyrddin)

Rhif buddugol: 487283 (Abergele)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 28 Rhagfyr 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 627156 (Llanbrynmair)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 776172 (Penrhyndeudraeth)

Rhif buddugol: 142594 (Pontrhydfendigaid)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 454271 (Caerfyrddin)

Rhif buddugol: 307671 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 800760 (Caerdydd)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 21 Rhagfyr 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 926974 (Cricieth)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 541418 (Talysarn)

Rhif buddugol: 852427 (Bangor)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 423823 (Trawsfynydd)

Rhif buddugol: 766773 (Casnewydd)

Rhif buddugol: 436222 (Pontyclun)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 14 Rhagfyr 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 337231 (Caernarfon)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 717389 (Bangor)

Rhif buddugol: 429877 (Llanbrynmair)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 761698 (Bangor)

Rhif buddugol: 601119 (Llanybydder)

Rhif buddugol: 978718 (Caernarfon)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 7 Rhagfyr 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 512833 (Y Bala)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 855453 (Pontardawe)

Rhif buddugol: 874542 (Y Bala)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 440346 (Gaerwen)

Rhif buddugol: 592937 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 408376 (Abertawe)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 30 Tachwedd 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 297651 (Caernarfon)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 830097 (Dwyran)

Rhif buddugol: 251828 (Bae Colwyn)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 526877 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 167592 (Bangor)

Rhif buddugol: 883507 (Caerdydd)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 23 Tachwedd 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 978384 (Caernarfon)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 330138 (Y Rhyl)

Rhif buddugol: 811778 (Caerdydd)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 361211 (Llandudno)

Rhif buddugol: 869757 (Llangefni)

Rhif buddugol: 228085 (Porthmadog)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 16 Tachwedd 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 145952 (Caerfyrddin)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 488336 (Y Trallwng)

Rhif buddugol: 522803 (Abertawe)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 941733 (Dinbych)

Rhif buddugol: 401323 (Y Bala)

Rhif buddugol: 602347 (Caerfyrddin)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 9 Tachwedd 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 583760 (Bangor)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 194893 (Pontarddulais)

Rhif buddugol: 657402 (Beaumaris)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 370123 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 886881 (Llanfairpwll)

Rhif buddugol: 432219 (Caernarfon)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 2 Tachwedd 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00