Loteri (Hapnod)

Dyddiad - Dydd Gwener 23 Mehefin 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 856810 (Y Bala)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 474281 (Bangor)

Rhif buddugol: 758362 (Yr Wyddgrug)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 508177 (Llanrhystud)

Rhif buddugol: 361211 (Cyffordd Llandudno)

Rhif buddugol: 424331 (Rhydaman)

Tynnir y loteri bob dydd Gwener. Cynhyrchir y rhifau buddugol yn awtomatig drwy system gyfrifiadurol a fydd yn tynnu o'r gronfa aelodau, gan sicrhau bod enillydd bob tro. Rhoddir hanner yr arian a dderbynnir yn wobrau ac wrth i fwy o bobl ymuno a'r cynllun gwelir cynydd yn y gwobrau. Y nod yw cyrraedd 1,000 o aelodau erbyn diwedd 2017 a gydag amser, denu aelodaeth o ddwy fil, gan gynhyrchu gwobr wythnosol o £1,000.

Pe ddigwydd i'ch rhif(au) buddugol chi ymddangos, nid oes angen i chi gysylltu gyda ni er mwyn hawlio'r wobr - telir y rhain i chi yn awtomatig drwy siec.

Dyddiad - Dydd Gwener 16 Mehefin 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 975462 (Corwen)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 660718 (Pontardawe)

Rhif buddugol: 437348 (Porthmadog)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 126712 (Tremadog)

Rhif buddugol: 899621 (Porthaethwy)

Rhif buddugol: 729156 (Pwllheli)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 9 Mehefin 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 406284 (Pontiets)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 542733 (Wrecsam)

Rhif buddugol: 337231 (Caernarfon)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 436222 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 463446 (Pwllheli)

Rhif buddugol: 557099 (Llundain)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 2 Mehefin 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 310546 (Abertawe)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 869560 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 995926 (Pencader)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 508177 (Llanrhystud)

Rhif buddugol: 327487 (Borth-y-Gest)

Rhif buddugol: 976961 (Caerdydd)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 26 Mai 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 629384 (Y Trallwng)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 563219 (Pwllheli)

Rhif buddugol: 425609 (Benllech)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 514080 (Porthmadog)

Rhif buddugol: 512145 (Trawsfynydd)

Rhif buddugol: 569414 (Bae Colwyn)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 19 Mai 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 486617 (Rhuthun)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 851159 (Penrhyndeudraeth)

Rhif buddugol: 406284 (Llanelli)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 361211 (Llandudno)

Rhif buddugol: 556971 (Gwernymynydd)

Rhif buddugol: 532482 (Bodelwyddan)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 11 Mai 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 966630 (Cricieth)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 565279 (Llanfairpwll)

Rhif buddugol: 920878 (Yr Wyddgrug)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 276957 (Bodelwyddan)

Rhif buddugol: 999970 (Llanrwst)

Rhif buddugol: 362410 (Caergeiliog)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 4 Mai 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 310126 (Caerdydd)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 586971 (Gwernymynydd)

Rhif buddugol: 100531 (Llandysul)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 913139 (Aberystwyth)

Rhif buddugol: 811778 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 242054 (Abergwaun)

Dyddiad - Dydd Gwener 28 Ebrill 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 635013 (Caerdydd)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 890752 (Port Talbot)

Rhif buddugol: 986431 (Aberdar)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 982367 (Corwen)

Rhif buddugol: 640497 (Blaenau Ffestiniog)

Rhif buddugol: 484683 (Clunderwen)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 21 Ebrill 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 889110 (Clapham)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 297118 (Pwllheli)

Rhif buddugol: 582035 (Caerdydd)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 886881 (Llanfairpwll)

Rhif buddugol: 262358 (Llangollen)

Rhif buddugol: 249028 (Caernarfon)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 14 Ebrill 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 526841 (Pwllheli)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 125070 (Aberystwyth)

Rhif buddugol: 102200 (Llanerchymedd)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 327487 (Borth-y-Gest)

Rhif buddugol: 920878 (Yr Wyddgrug)

Rhif buddugol: 862354 (Dinbych)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 7 Ebrill 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 966720 (Llanbrynmair)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 307479 (Newton Le Willows)

Rhif buddugol: 791617 (Aberystwyth)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 910789 (Dinbych)

Rhif buddugol: 310546 (Abertawe)

Rhif buddugol: 361211 (Conwy)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 31 Mawrth 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 540203 (Gronant)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 707438 (Porthmadog)

Rhif buddugol: 388462 (Pembre)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 189596 (Pwllheli)

Rhif buddugol: 293657 (Wrecsam)

Rhif buddugol: 684308 (Southerdown)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 24 Mawrth 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 687134 (Llandudno)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 1111950 (Bethesda)

Rhif buddugol: 391639 (Penarth)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 426581 (Llanllechid)

Rhif buddugol: 494223 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 484683 (Clunderwen)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 17 Mawrth 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 766502 (Abergele)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 858271 (Trefdraeth)

Rhif buddugol: 361211 (Conwy)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 657402 (Beaumaris)

Rhif buddugol: 463446 (Pwllheli)

Rhif buddugol: 449320 (Abergele)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 10 Mawrth 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 762616 (Pwllheli)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 540203 (Gronant)

Rhif buddugol: 471123 (Rhuthun)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 889110 (Clapham)

Rhif buddugol: 492248 (Cricieth)

Rhif buddugol: 869560 (Caerdydd)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 3 Mawrth 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 474281 (Bangor)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 684308 (Southerndown)

Rhif buddugol: 293657 (Wrecsam)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 611916 (Llandegfan)

Rhif buddugol: 125006 (Y Bontfaen)

Rhif buddugol: 584110 (Llanfairpwll)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 24 Chwefror 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 889110 (Clapham)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 384927 (Pontyclun)

Rhif buddugol: 785607 (Caerfyrddin)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 475258 (Caerfyrddin)

Rhif buddugol: 249028 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 545802 (Y Bala)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 17 Chwefror 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 584809 (Pontarddulais)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 532482 (Bodelwyddan)

Rhif buddugol: 154095 (Bae Colwyn)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 970571 (Llandegfan)

Rhif buddugol: 910672 (Rhuthun)

Rhif buddugol: 279766 (Bryncrug)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 10 Chwefror 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 658617 (Y Bala)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 978384 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 689916 (Yr Wyddgrug)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 634684 (Minffordd)

Rhif buddugol: 115623 (Abertawe)

Rhif buddugol: 596820 (Talsarnau)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 3 Chwefror 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 495724 (Pwllheli)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 751782 (Abersoch)

Rhif buddugol: 853235 (Caernarfon)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 775428 (Groeslon)

Rhif buddugol: 246253 (Ruthin)

Rhif buddugol: 310126 (Caerdydd)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 27 Ionawr 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 104015 (Fflint)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 193287 (Porthmadog)

Rhif buddugol: 532482 (Bodelwyddan)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 590646 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 798573 (Llangollen)

Rhif buddugol: 232010 (Caerdydd)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 20 Ionawr 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 678726 (Machynlleth)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 481532 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 920878 (Yr Wyddgrug)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 725395 (Cilcain)

Rhif buddugol: 185738 (Machynlleth)

Rhif buddugol: 143952 (Llanymddyfri)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 13 Ionawr 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 621447 (Llenelwy)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 307671 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 847430 (Caergybi)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 851159 (Penrhyndeudraeth)

Rhif buddugol: 202844 (Aberteifi)

Rhif buddugol: 298413 (Bangor)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 6 Ionawr 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 362410 (Caergeiliog)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 348765 (Casnewydd)

Rhif buddugol: 590646 (Caernarfon)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 671740 (Cricieth)

Rhif buddugol: 782343 (Y Rhyl)

Rhif buddugol: 986600 (Garndolbenmaen)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 30 Rhagfyr 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 410205 (Wrecsam)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 542733 (Wrecsam)

Rhif buddugol: 927186 (Conwy)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 342098 (Caerffili)

Rhif buddugol: 382806 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 232010 (Caerdydd)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 23 Rhagfyr 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 333028 (Llanrug)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 809200 (Tonyrefail)

Rhif buddugol: 549909 (Bangor)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 480793 (Yr Wyddgrug)

Rhif buddugol: 423823 (Trawsfynydd)

Rhif buddugol: 658617 (Y Bala)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 16 Rhagfyr 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 398957 (Dinbych)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 778802 (Machynlleth)

Rhif buddugol: 401321 (Llanbrynmair)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 319676 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 279766 (Bryncrug)

Rhif buddugol: 141338 (Bangor)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 9 Rhagfyr 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 567112 (Yr Wyddgrug)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 194893 (Pontarddulais)

Rhif buddugol: 729156 (Pwllheli)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 151710 (Bow Street)

Rhif buddugol: 398367 (Llanberis)

Rhif buddugol: 855453 (Pontardawe)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 2 Rhagfyr 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 143276 (Caerdydd)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 156955 (Moelfre)

Rhif buddugol: 342098 (Caerffili)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 960790 (Caerfyrddin)

Rhif buddugol: 463331 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 960790 (Caerfyrddin)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 25 Tachwedd 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 629384 (Y Trallwng)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 125070 (Aberystwyth)

Rhif buddugol: 590646 (Caernarfon)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 986600 (Garndolbenmaen)

Rhif buddugol: 729156 (Pwllheli)

Rhif buddugol: 524117 (Dinbych)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 18 Tachwedd 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 962639 (Pwllheli)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 242288 (Wattsville)

Rhif buddugol: 185738 (Machynlleth)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 551609 (Yr Wyddgrug)

Rhif buddugol: 401323 (Y Bala)

Rhif buddugol: 975462 (Corwen)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 11 Tachwedd 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 227806 (Cross Keys)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 347386 (Rhosmeirch)

Rhif buddugol: 492248 (Cricieth)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 193941 (Y Trallwng)

Rhif buddugol: 999970 (Llanrwst)

Rhif buddugol: 348509 (Llanidloes)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 4 Tachwedd 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 109721 (Pwllheli)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 370123 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 735742 (Llanerfyl)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 376847 (Pwllheli)

Rhif buddugol: 809934 (Wem)

Rhif buddugol: 189596 (Pwllheli)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 28 Hydref 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 481532 (Caernarfon)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 378367 (Y Trallwng)

Rhif buddugol: 263287 (San Cler)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 120108 (Abergele)

Rhif buddugol: 866429 (Dolgellau)

Rhif buddugol: 524117 (Dinbych)

 

 

 

Dyddiad - Dydd Gwener 14 Hydref 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 582640 (Porthmadog)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 523570 (Abertawe)

Rhif buddugol: 958906 (Llangefni)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 847510 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 707439 (Porthmadog)

Rhif buddugol: 176697 (Bae Colwyn)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 7 Hydref 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 506810 (Llundain)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 401321 (Llanbrynmair)

Rhif buddugol: 909935 (Amlwch)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 105036 (Porthmadog)

Rhif buddugol: 708234 (Moelfre)

Rhif buddugol: 436828 (Gronant)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 30 Medi 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 541418 (Talysarn)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 383637 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 532745 (Caerdydd)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 196433 (Llanbedr-y-Fro)

Rhif buddugol: 187506 (Ystrad Meurig)

Rhif buddugol: 480793 (Yr Wyddgrug)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 23 Medi 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 828929 (Pwllheli)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 431717 (Y Bala)

Rhif buddugol: 325171 (Dinbych)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 983267 (Corwen)

Rhif buddugol: 115623 (Abertawe)

Rhif buddugol: 978384 (Caernarfon)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 16 Medi 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 775428 (Caernarfon)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 852427 (Bangor)

Rhif buddugol: 423578 (Aberdar)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 376847 (Pwllheli)

Rhif buddugol: 872009 (Machynlleth)

Rhif buddugol: 230928 (Y Trallwng)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 9 Medi 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 382550 (Trefnant)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 173703 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 510182 (Llanrwst)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 223425 (Pwllheli)

Rhif buddugol: 481054 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 276957 (Bodelwyddan)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 2 Medi 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 746935 (Abertawe)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 532745 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 855453 (Pontardawe)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 441156 (Abergele)

Rhif buddugol: 996781 (Llandudno)

Rhif buddugol: 193287 (Porthmadog)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 26 Awst 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 958906 (LLangefni)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 582035 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 747681 (Treffynnon)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 218679 (Abergynolwyn)

Rhif buddugol: 425609 (Benllech)

Rhif buddugol: 847510 (Caerdydd)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 19 Awst 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 766611 (Porthmadog)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 488336 (Y Trallwng)

Rhif buddugol: 750975 (Nantgwynant)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 713577 (Tywyn)

Rhif buddugol: 440346 (Gaerwen)

Rhif buddugol: 658617 (Y Bala)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 12 Awst 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 406810 (Caerleon)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 166390 (Wrecsam)

Rhif buddugol: 405377 (Pontyclun)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 186573 (Trefor)

Rhif buddugol: 219569 (Pwllheli)

Rhif buddugol: 145952 (Caerfyrddin)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 5 Awst 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 986624 (Porthmadog)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 896979 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 765811 (Caerdydd)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 135915 (Llandysul)

Rhif buddugol: 802813 (Bethesda)

Rhif buddugol: 678726 (Machynlleth)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 29 Gorffennaf 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 100551 (Llandysul)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 468548 (Bangor)

Rhif buddugol: 145952 (Caerfyrddin)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 347386 (Rhosmeirch)

Rhif buddugol: 242054 (Abergwaun)

Rhif buddugol: 962639 (Pwllheli)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 22 Gorffennaf 2016

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 682237 (Merthyr Tudful)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 173703 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 600304 (Nefyn)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 274216 (Nefyn)

Rhif buddugol: 593234 (Dinbych)

Rhif buddugol: 666000 (Pontardawe)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 15 Gorffennaf 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 310126 (Caerdydd)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 151710 (Bow Street)

Rhif buddugol: 463446 (Pwllheli)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 551109 (Porthaethwy)

Rhif buddugol: 135915 (Llandysul)

Rhif buddugol: 693870 (Caernarfon)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 8 Gorffennaf 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 398957 (Dinbych)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 602347 (Talacharn)

Rhif buddugol: 107728 (Llandudno)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 924006 (Newbury)

Rhif buddugol: 909935 (Amlwch)

Rhif buddugol: 239872 (Bangor)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 1 Gorffennaf 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 689916 (Yr Wyddgrug)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 151710 (Bow Street)

Rhif buddugol: 191003 (Caerdydd)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 512145 (Trawsfynydd)

Rhif buddugol: 503876 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 102697 (Caerdydd)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 24 Mehefin 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 406810 (Caerllion)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 165936 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 584110 (Llanfairpwll)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 595640 (Cerrigydrudion)

Rhif buddugol: 281533 (Benllech)

Rhif buddugol: 421780 (Treganna)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 17 Mehefin 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 979474 (Rhuthun)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 750975 (Nantgwynant)

Rhif buddugol: 459088 (Aberystwyth)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 698785 (Dinbych)

Rhif buddugol: 523570 (Abertawe)

Rhif buddugol: 970571 (Llandegfan)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 10 Mehefin 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 503876 (Caernarfon)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 874542 (Y Bala)

Rhif buddugol: 421780 (Caerdydd)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 475258 (Caerfyrddin)

Rhif buddugol: 249026 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 766898 (Caerfyrddin)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 3 Mehefin 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 398957 (Dinbych)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 602347 (Talacharn)

Rhif buddugol: 107728 (Llandudno)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 924006 (Newbury)

Rhif buddugol: 909935 (Amlwch)

Rhif buddugol: 239872 (Bangor)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 27 Mai 2016

Dyddiad - Dydd Gwener 27 Mai 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 874542 (Y Bala)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 325171 (Llandyrnog)

Rhif buddugol: 327487 (Borth-y-Gest)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 777016 (Yr Wyddgrug)

Rhif buddugol: 766898 (Caerfyrddin)

Rhif buddugol: 785607 (Caerfyrddin)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 20 Mai 2016

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 553536 (Stoke-on-Trent)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 567112 (Yr Wyddgrug)

Rhif buddugol: 491674 (Caerdydd)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 842323 (Wrecsam)

Rhif buddugol: 809865 (Llanrwst)

Rhif buddugol: 423578 (Penderyn)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 20 Mai 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 123572 (Caernarfon)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 111950 (Bethesda)

Rhif buddugol: 207107 (Mynydd Isa)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 125006 (Y Bontfaen)

Rhif buddugol: 783313 (Pentrefoelas)

Rhif buddugol: 312944 (Dinbych)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 13 Mai 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 764313 (Wem)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 445253 (Dinbych)

Rhif buddugol: 908440 (Aberystwyth)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 858271 (Trefdraeth)

Rhif buddugol: 185699 (Blaenau Ffestiniog)

Rhif buddugol: 136120 (Dinbych)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 6 Mai 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 847510 (Treganna)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 736728 (Yr Wyddgrug)

Rhif buddugol: 996720 (Llanbrynmair)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 106120 (Gwenfo)

Rhif buddugol: 135915 (Llandysul)

Rhif buddugol: 414733 (Caerdydd)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 29 Ebrill 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 209435 (Caerfyrddin)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 979474 (Rhuthun)

Rhif buddugol: 651743 (Penrhyndeudraeth)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 883507 (Y Trallwng)

Rhif buddugol: 227806 (Treherbert))

Rhif buddugol: 310126 (Bangor)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 22 Ebrill 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 600304 (Nefyn)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 435987 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 183984 (Conwy)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 545802 (Y Bala)

Rhif buddugol: 218371 (Nefyn)

Rhif buddugol: 584110 (Llanfairpwll)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 15 Ebrill 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 205863 (Yr Wyddgrug)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 180979 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 193941 (Y Trallwng)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 125070 (Aberystwyth)

Rhif buddugol: 767260 (Penybont-ar-Ogwr)

Rhif buddugol: 595640 (Cerrigydrudion)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 8 Ebrill 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 549909 (Bangor)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 127333 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 595640 (Cerrigydrudion)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 386688 (Cricieth)

Rhif buddugol: 874542 (Y Bala)

Rhif buddugol: 157217 (Rhos)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 1 April 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 183984 (Conwy)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 675965 (Yr Wyddgrug)

Rhif buddugol: 232010 (Caerdydd)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 125070 (Aberystwyth)

Rhif buddugol: 491674 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 481941 (Caerfyrddin)

 

 

PDF icon Archif enillwyr - Ionawr 2016.pdfPDF icon Archif enillwyr - Rhagfyr 2015.pdfPDF icon Archif enillwyr - Tachwedd 2015.pdf