Loteri yr Eisteddfod

Dyddiad - Dydd Gwener 11 Ionawr 2019

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 944934 (Abergwaun)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 129249 (Cricieth)

Rhif buddugol: 872009 (Machynlleth)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 479125 (Clunderwen)

Rhif buddugol: 180476 (Fflint)

Rhif buddugol: 310546 (Abertawe)

 

Tynnir y loteri bob dydd Gwener. Cynhyrchir y rhifau buddugol yn awtomatig drwy system gyfrifiadurol a fydd yn tynnu o'r gronfa aelodau, gan sicrhau bod enillydd bob tro. Rhoddir hanner yr arian a dderbynnir yn wobrau ac wrth i fwy o bobl ymuno a'r cynllun gwelir cynydd yn y gwobrau. Y nod yw cyrraedd 1,000 o aelodau erbyn diwedd 2020 a gydag amser, denu aelodaeth o ddwy fil, gan gynhyrchu gwobr wythnosol o £1,000.

Pe ddigwydd i'ch rhif(au) buddugol chi ymddangos, nid oes angen i chi gysylltu gyda ni er mwyn hawlio'r wobr - telir y rhain i chi yn awtomatig drwy siec.​​

Dyddiad - Dydd Gwener 4 Ionawr 2019

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 514080 (Porthmadog)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 226103 (Bangor)

Rhif buddugol: 410205 (Wrecsam)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 123694 (Caerffili)

Rhif buddugol: 145952 (Caerfyrddin)

Rhif buddugol: 487283 (Abergele)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 28 Rhagfyr 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 627156 (Llanbrynmair)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 776172 (Penrhyndeudraeth)

Rhif buddugol: 142594 (Pontrhydfendigaid)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 454271 (Caerfyrddin)

Rhif buddugol: 307671 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 800760 (Caerdydd)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 21 Rhagfyr 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 926974 (Cricieth)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 541418 (Talysarn)

Rhif buddugol: 852427 (Bangor)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 423823 (Trawsfynydd)

Rhif buddugol: 766773 (Casnewydd)

Rhif buddugol: 436222 (Pontyclun)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 14 Rhagfyr 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 337231 (Caernarfon)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 717389 (Bangor)

Rhif buddugol: 429877 (Llanbrynmair)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 761698 (Bangor)

Rhif buddugol: 601119 (Llanybydder)

Rhif buddugol: 978718 (Caernarfon)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 7 Rhagfyr 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 512833 (Y Bala)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 855453 (Pontardawe)

Rhif buddugol: 874542 (Y Bala)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 440346 (Gaerwen)

Rhif buddugol: 592937 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 408376 (Abertawe)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 30 Tachwedd 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 297651 (Caernarfon)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 830097 (Dwyran)

Rhif buddugol: 251828 (Bae Colwyn)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 526877 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 167592 (Bangor)

Rhif buddugol: 883507 (Caerdydd)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 23 Tachwedd 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 978384 (Caernarfon)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 330138 (Y Rhyl)

Rhif buddugol: 811778 (Caerdydd)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 361211 (Llandudno)

Rhif buddugol: 869757 (Llangefni)

Rhif buddugol: 228085 (Porthmadog)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 16 Tachwedd 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 145952 (Caerfyrddin)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 488336 (Y Trallwng)

Rhif buddugol: 522803 (Abertawe)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 941733 (Dinbych)

Rhif buddugol: 401323 (Y Bala)

Rhif buddugol: 602347 (Caerfyrddin)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 9 Tachwedd 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 583760 (Bangor)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 194893 (Pontarddulais)

Rhif buddugol: 657402 (Beaumaris)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 370123 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 886881 (Llanfairpwll)

Rhif buddugol: 432219 (Caernarfon)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 2 Tachwedd 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 342098 (Caerffili)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 962837 (Ffestiniog)

Rhif buddugol: 218117 (Bethesda)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 708234 (Moelfre)

Rhif buddugol: 145952 (Caerfyrddin)

Rhif buddugol: 653368 (Morfa Nefyn)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 26 Hydref 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 352320 (Yr Wyddgrug)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 463446 (Pwllheli)

Rhif buddugol: 383774 (Brynsiencyn)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 863593 (Caerffili)

Rhif buddugol: 903694 (Crosskeys)

Rhif buddugol: 811778 (Caerdydd)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 19 Hydref 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 180979 (Caernarfon)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 101344 (Aberystwyth)

Rhif buddugol: 376847 (Pwllheli)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 337231 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 423823 (Trawsfynydd)

Rhif buddugol: 225972 (Dinbych)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 12 Hydref 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 962087 (Bow Street)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 582640 (Porthmadog)

Rhif buddugol: 913139 (Aberystwyth)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 190941 (Llundain)

Rhif buddugol: 408224 (Caerfyrddin)

Rhif buddugol: 927186 (Conwy)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 5 Hydref 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 115623 (Abertawe)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 105036 (Porthmadog)

Rhif buddugol: 383637 (Caernarfon)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 429877 (Llanbrynmair)

Rhif buddugol: 104015 (Fflint)

Rhif buddugol: 145952 (Caerfyrddin)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 28 Medi 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 406284 (Llanelli)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 135079 (Caerfyrddin)

Rhif buddugol: 894759 (Pwllheli)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 671740 (Cricieth)

Rhif buddugol: 673775 (Llanybydder)

Rhif buddugol: 293657 (Wrecsam)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 21 Medi 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 941733 (Dinbych)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 193287 (Porthmadog)

Rhif buddugol: 842323 (Wrecsam)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 986624 (Porthmadog)

Rhif buddugol: 156955 (Moelfre)

Rhif buddugol: 249026 (Caerdydd)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 14 Medi 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 125980 (Caernarfon)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 698785 (Dinbych)

Rhif buddugol: 886881 (Llanfairpwll)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 410205 (Wrecsam)

Rhif buddugol: 762775 (Wrecsam)

Rhif buddugol: 896979 (Caerdydd)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 7 Medi 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 426581 (Llanllechid)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 232321 (Bow Street)

Rhif buddugol: 687134 (Llandudno)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 660718 (Pontardawe)

Rhif buddugol: 725395 (Cilcain)

Rhif buddugol: 926837 (Ffestiniog)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 31 Awst 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 512145 (Trawsfynydd)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 362410 (Caergeiliog)

Rhif buddugol: 833194 (Caernarfon)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 383774 (Brynsiencyn)

Rhif buddugol: 579503 (Llangollen)

Rhif buddugol: 193941 (Y Trallwng)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 24 Awst 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 175401 (Bow Street)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 725395 (Cilcain)

Rhif buddugol: 761698 (Bangor)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 352320 (Yr Wyddgrug)

Rhif buddugol: 523570 (Abertawe)

Rhif buddugol: 307479 (Newton Le Willow)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 17 Awst 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 785607 (Caerfyrddin)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 141641 (Abergele)

Rhif buddugol: 766502 (Abergele)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 185738 (Machynlleth)

Rhif buddugol: 913139 (Aberystwyth)

Rhif buddugol: 660718 (Pontardawe)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 10 Awst 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 920878 (Yr Wyddgrug)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 236554 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 227806 (Cross Keys)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 104015 (Fflint)

Rhif buddugol: 136120 (Dinbych)

Rhif buddugol: 689656 (Pwllheli)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 3 Awst 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 219569 (Pwllheli)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 800760 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 111950 (Bethesda)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 180979 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 996720 (Llanbrynmair)

Rhif buddugol: 766773 (Casnewydd)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 27 Gorffennaf 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 582035 (Caerdydd)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 526841 (Pwllheli)

Rhif buddugol: 380942 (Rhydaman)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 229156 (Pwllheli)

Rhif buddugol: 135915 (Llandysul)

Rhif buddugol: 584809 (Abertawe)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 20 Gorffennaf 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 717389 (Bangor)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 903694 (Cross Keys)

Rhif buddugol: 190941 (Hen Golwyn)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 611916 (Llandegfan)

Rhif buddugol: 481054 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 913139 (Aberystwyth)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 13 Gorffennaf 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 160637 (Cricieth)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 634684 (Penrhyndeudraeth)

Rhif buddugol: 353576 (Yr Wyddgrug)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 436222 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 903694 (Crosskeys)

Rhif buddugol: 425929 (Caerdydd)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 6 Gorffennaf 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 828929 (Pwllheli)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 111950 (Bethesda)

Rhif buddugol: 809934 (Wem)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 406284 (Llanelli)

Rhif buddugol: 927186 (Conwy)

Rhif buddugol: 849766 (Corwen)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 29 Mehefin 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 928025 (Croesowallt)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 143122 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 783313 (Bewts y Coed)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 160637 (Cricieth)

Rhif buddugol: 348902 (Llantrisant)

Rhif buddugol: 735742 (Y Trallwng)

Dyddiad - Dydd Gwener 22 Mehefin 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 873587 (Caernarfon)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 202844 (Aberteifi)

Rhif buddugol: 975462 (Corwen)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 978384 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 104015 (Flint)

Rhif buddugol: 481054 (Caernarfon)

Dyddiad - Dydd Gwener 15 Mehefin 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 512833 (Y Bala)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 398957 (Dinbych)

Rhif buddugol: 809200 (Tonyrefail)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 725395 (Yr Wyddgrug)

Rhif buddugol: 530114 (Benllech)

Rhif buddugol: 187506 (Ystrad Meurig)

Dyddiad - Dydd Gwener 8 Mehefin 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 872009 (Machynlleth

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 123987 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 363673 (Pontypridd)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 342098 (Caerffili)

Rhif buddugol: 634308 (Southerndown)

Rhif buddugol: 126409 (Caerdydd)

Dyddiad - Dydd Gwener 1 Mehefin 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 856810 (Y Bala)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 241720 (Machynlleth)

Rhif buddugol: 125980 (Caernarfon)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 481054 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 845301 (Conwy)

Rhif buddugol: 432219 (Caernarfon)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 25 Mai 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 322811 (Caernarfon)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 567112 (Yr Wyddgrug)

Rhif buddugol: 481532 (Caernarfon)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 126712 (Tremadog)

Rhif buddugol: 970571 (Llandegfan)

Rhif buddugol: 899621 (Porthaethwy)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 18 Mai 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 173703 (Caernarfon)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 978718 (Llanwnda)

Rhif buddugol: 811778 (Caerdydd)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 421400 (Dolgellau)

Rhif buddugol: 291691 (Yr Wyddgrug)

Rhif buddugol: 958906 (Llangefni)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 11 Mai 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 151710 (Bow Street)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 426581 (Llanllechid)

Rhif buddugol: 369212 (Caerdydd)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 241720 (Machynlleth)

Rhif buddugol: 761698 (Bangor)

Rhif buddugol: 522803 (Pontardawe)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 4 Mai 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 874542 (Y Bala)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 980118 (Llanfairpwll)

Rhif buddugol: 982367 (Corwen)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 563219 (Pwllheli)

Rhif buddugol: 820715 (Yr Wyddgrug)

Rhif buddugol: 142594 (Pontrhydfendigaid)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 27 Ebrill 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 890752 (Port Talbot)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 426228 (Gronant)

Rhif buddugol: 782343 (Y Rhyl)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 105036 (Porthmadog)

Rhif buddugol: 577068 (Porthmadog)

Rhif buddugol: 319676 (Caerdydd)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 20 Ebrill 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 330138 (Y Rhyl)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 100551 (Llandysul)

Rhif buddugol: 611916 (Llandegfan)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 614206 (Y Rhyl)

Rhif buddugol: 592937 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 312944 (Dinbych)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 13 Ebrill 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 671740 (Cricieth)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 637395 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 855012 (Aberystwyth)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 833194 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 154095 (Llanbrynmair)

Rhif buddugol: 563219 (Pwllheli)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 6 Ebrill 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 375602 (Penrhyndeudraeth)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 115623 (Abertawe)

Rhif buddugol: 383774 (Brynsiencyn)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 126712 (Porthmadog)

Rhif buddugol: 944934 (Abergwaun)

Rhif buddugol: 590646 (Caernarfon)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 30 Mawrth 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 202974 (Rhosmeirch)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 629384 (Y Trallwng)

Rhif buddugol: 522803 (Abertawe)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 909935 (Amlwch)

Rhif buddugol: 398957 (Dinbych)

Rhif buddugol: 426228 (Gronant)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 23 Mawrth 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.​​​​

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 602347 (Talacharn)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 353576 (Yr Wyddgrug)

Rhif buddugol: 383637 (Bethel)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 218371 (Nefyn)

Rhif buddugol: 173774 (Criccieth)

Rhif buddugol: 512145 (Trawsfynydd)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 16 Mawrth 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 996722 (Pwllheli)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 449320 (Abergele)
Rhif buddugol: 593234 (Dinbych)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 715716 (Aberystwyth)
Rhif buddugol: 606614 (Abermaw)
Rhif buddugol: 708234 (Moelfre)
 

Dyddiad - Dydd Gwener 9 Mawrth 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 268855 (Caerfyrddin)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 532745 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 747681 (Treffynnon)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 426581 (Llanllechid)

Rhif buddugol: 321767 (Garndolbenmaen)

Rhif buddugol: 117823 (Llantrisant)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 2 Mawrth 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 398957 (Caerdydd)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 776172 (Y Bala)

Rhif buddugol: 996720 (Treffynnon)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 551109 (Cricieth)

Rhif buddugol: 773456 (Clunderwen)

Rhif buddugol: 180979 (Porthaethwy)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 23 Chwefror 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 398957 (Yr Eglwys Newydd)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 776172 (Y Trallwng)

Rhif buddugol: 996720 (Bethel)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 551109 (Corwen)

Rhif buddugol: 773456 (Abergele)

Rhif buddugol: 180979 (Caernarfon)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 16 Chwefror 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 398957 (Dinbych)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 776172 (Penrhyndeudraeth)

Rhif buddugol: 996720 (Llanbrynmair)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 551109 (Porthaethwy)

Rhif buddugol: 773456 (Dinbych)

Rhif buddugol: 180979 (Caernarfon)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 9 Chwefror 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 449320 (Abergele)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 426228 (Gronant)

Rhif buddugol: 261498 (Bangor)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 218679 (Abergynolwyn)

Rhif buddugol: 191003 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 436199 (Penisarwaun)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 2 Chwefror 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 736788 (Deiniolen)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 425609 (Benllech)

Rhif buddugol: 261090 (Leeswood)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 763788 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 268678 (Y Trallwng)

Rhif buddugol: 729156 (Pwllheli)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 26 Ionawr 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 378367 (Y Trallwng)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 583760 (Bangor)

Rhif buddugol: 584099 (Llanfairpwll)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 310126 (Llandaf)

Rhif buddugol: 927186 (Conwy)

Rhif buddugol: 809200 (Tonyrefail)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 19 Ionawr 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 792729 (Caernarfon)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 193287 (Porthmadog)

Rhif buddugol: 135915 (Llandysul)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 583760 (Bangor)

Rhif buddugol: 437348 (Porthmadog)

Rhif buddugol: 547397 (Dinbych)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 12 Ionawr 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 735742 (Y Trallwng)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 673775 (Llanybydder)

Rhif buddugol: 398957 (Dinbych)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 502239 (Yr Wyddgrug)

Rhif buddugol: 629384 (Y Trallwng)

Rhif buddugol: 383372 (Bangor)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 5 Ionawr 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 503876 (Caernarfon)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 142594 (Pontrhydfendigaid)

Rhif buddugol: 572028 (Caerfyrddin)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 353835 (Bae Penrhyn)

Rhif buddugol: 247040 (Pwllheli)

Rhif buddugol: 782343 (Y Rhyl)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 29 Rhagfyr 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 999970 (Llanrwst)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 463446 (Pwllheli)

Rhif buddugol: 109721 (Pwllheli)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 298413 (Bangor)

Rhif buddugol: 249026 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 262358 (Llangollen)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 22 Rhagfyr 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 584809 (Pontarddulais)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 436199 (Penisarwaun)

Rhif buddugol: 334893 (Llanuwchllyn)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 855453 (Pontardawe)

Rhif buddugol: 276957 (Y Rhyl)

Rhif buddugol: 736788 (Deiniolen)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 15 Rhagfyr 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 766773 (Casnewydd)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 378367 (Y Trallwng)

Rhif buddugol: 524117 (Dinbych)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 773382 (Porthmadog)

Rhif buddugol: 920878 (Yr Wyddgrug)

Rhif buddugol: 197882 (Y Trallwng)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 8 Rhagfyr 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 405050 (Bewdley)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 907140 (Tremadog)

Rhif buddugol: 211489 (Talsarnau)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 369212 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 856810 (Y Bala)

Rhif buddugol: 349822 (Bodorgan)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 1 Rhagfyr 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 837733 (Llundain)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 895146 (Y Rhyl)

Rhif buddugol: 926974 (Cricieth)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 800760 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 189596 (Pwllheli)

Rhif buddugol: 363673 (Pontypridd)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 24 Tachwedd 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 440429 (Caernarfon)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 565279 (Llanfairpwll)

Rhif buddugol: 926394 (Pwllheli)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 268678 (Y Trallwng)

Rhif buddugol: 440346 (Gaerwen)

Rhif buddugol: 764313 (Mem)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 17 Tachwedd 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 977937 (Y Bala)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 582305 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 978718 (Caernarfon)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 996720 (Llanbrynmair)

Rhif buddugol: 766898 (Machynlleth)

Rhif buddugol: 145927 (Caernarfon)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 10 Tachwedd 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 348509 (Llanidloes)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 468548 (Bangor)

Rhif buddugol: 523570 (Abertawe)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 281533 (Benllech)

Rhif buddugol: 960790 (Caerfyrddin)

Rhif buddugol: 115623 (Abertawe)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 3 Tachwedd 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 157217 (Castell-Nedd)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 388806 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 970571 (Llandegfan)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 147127 (Gwalchmai)

Rhif buddugol: 708234 (Moelfre)

Rhif buddugol: 863593 (Caerffili)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 27 Hydref 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 606614 (Abermaw)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 866881 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 532745 (Llanfairpwll)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 580762 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 583760 (Bangor)

Rhif buddugol: 107728 (Llandudno)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 20 Hydref 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 147127 (Gwalchmai)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 202844 (Aberteifi)

Rhif buddugol: 350689 (Bangor)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 773456 (Dinbych)

Rhif buddugol: 660718 (Pontardawe)

Rhif buddugol: 855012 (Aberystwyth)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 13 Hydref 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 569414 (Bae Colwyn)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 470577 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 904828 (Porthaethwy)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 436222 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 189596 (Pwllheli)

Rhif buddugol: 310488 (Casnewydd)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 6 Hydref 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 583760 (Bangor)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 103426 (Pwllheli)

Rhif buddugol: 125006 (Y Bontfaen)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 766773 (Casnewydd)

Rhif buddugol: 856810 (Y Bala)

Rhif buddugol: 481054 (Caernarfon)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 29 Medi 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 996720 (Llanbrynmair)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 532745 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 766502 (Abergele)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 141338 (Bangor)

Rhif buddugol: 709547 (Gronant)

Rhif buddugol: 468548 (Bangor)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 22 Medi 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 782343 (Rhyl)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 738438 (Llangefni)

Rhif buddugol: 297118 (Pwllheli)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 481532 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 474281 (Bangor)

Rhif buddugol: 689916 (Yr Wyddgrug)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 15 Medi 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 766502 (Abergele)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 627156 (Llanbrynmair)

Rhif buddugol: 494223 (Caernarfon)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 514080 (Porthmadog)

Rhif buddugol: 672139 (Yr Wyddgrug)

Rhif buddugol: 298413 (Bangor)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 8 Medi 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 327487 (Borth-y-Gest)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 886881 (Llanfairpwll)

Rhif buddugol: 125980 (Caernarfon)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 995926 (Pencader)

Rhif buddugol: 551609 (Yr Wyddgrug)

Rhif buddugol: 800760 (Caerdydd)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 1 Medi 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 202974 (Rhosmeirch)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 657402 (Beaumaris)

Rhif buddugol: 488336 (Y Trallwng)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 595640 (Cerrigydrudion)

Rhif buddugol: 484683 (Clunderwen)

Rhif buddugol: 619321 (Yr Wyddgrug)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 25 Awst 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 766502 (Abergele)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 625109 (Y Bala)

Rhif buddugol: 782343 (Y Rhyl)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 880872 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 276957 (Bodelwyddan)

Rhif buddugol: 109721 (Pwllheli)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 18 Awst 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 495724 (Pwllheli)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 528921 (Corwen)

Rhif buddugol: 522803 (Pontardawe)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 688420 (Aberystwyth)

Rhif buddugol: 124479 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 889003 (Fflint)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 11 Awst 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 962087 (Bow Street)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 183984 (Conwy)

Rhif buddugol: 145952 (Caerfyrddin)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 710519 (Rhosmeirch)

Rhif buddugol: 180574 (Llanrwst)

Rhif buddugol: 480793 (Yr Wyddgrug)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 4 Awst 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 820944 (Abertawe)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 272303 (Llanfairpwll)

Rhif buddugol: 982367 (Corwen)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 376847 (Pwllheli)

Rhif buddugol: 156955 (Moelfre)

Rhif buddugol: 709547 (Gronant)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 28 Gorffennaf 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 996781 (Llandudno)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 811778 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 185699 (Blaenau Ffestiniog)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 106210 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 408224 (Caerfyrddin)

Rhif buddugol: 307671 (Caerdydd)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 21 Gorffennaf 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 855012 (Aberystwyth)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 363673 (Pontypridd)

Rhif buddugol: 589431 (Abergele)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 750765 (Deganwy)

Rhif buddugol: 425929 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 101344 (Aberystwyth)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 14 Gorffennaf 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 625109 (Y Bala)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 474281 (Bangor)

Rhif buddugol: 438256 (Holywell)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 879882 (Bancyfelin)

Rhif buddugol: 986431 (Aberdar)

Rhif buddugol: 143952 (Llanymddyfri)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 7 Gorffennaf 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 126973 (Bangor)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 173703 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 792123 (Deganwy)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 436199 (Penisarwaun)

Rhif buddugol: 717517 (Aberystwyth)

Rhif buddugol: 962837 (Ffestiniog)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 30 Mehefin 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 338343 (Y Bala)

Ail wobr: 2 x £250.00

Rhif buddugol: 651743 (Penrhyndeudraeth)

Rhif buddugol: 503670 (Llanwrda)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 176697 (Bae Colwyn)

Rhif buddugol: 154095 (Hen Golwyn)

Rhif buddugol: 606614 (Abermaw)

Dyddiad - Dydd Gwener 23 Mehefin 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 856810 (Y Bala)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 398957 (Dinbych)

Rhif buddugol: 758362 (Yr Wyddgrug)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 508177 (Llanrhystud)

Rhif buddugol: 361211 (Cyffordd Llandudno)

Rhif buddugol: 424331 (Rhydaman)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 16 Mehefin 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 975462 (Corwen)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 660718 (Pontardawe)

Rhif buddugol: 437348 (Porthmadog)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 126712 (Tremadog)

Rhif buddugol: 899621 (Porthaethwy)

Rhif buddugol: 729156 (Pwllheli)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 9 Mehefin 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 406284 (Pontiets)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 542733 (Wrecsam)

Rhif buddugol: 337231 (Caernarfon)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 436222 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 463446 (Pwllheli)

Rhif buddugol: 557099 (Llundain)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 2 Mehefin 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 310546 (Abertawe)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 869560 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 995926 (Pencader)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 508177 (Llanrhystud)

Rhif buddugol: 327487 (Borth-y-Gest)

Rhif buddugol: 976961 (Caerdydd)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 26 Mai 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 629384 (Y Trallwng)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 563219 (Pwllheli)

Rhif buddugol: 425609 (Benllech)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 514080 (Porthmadog)

Rhif buddugol: 512145 (Trawsfynydd)

Rhif buddugol: 569414 (Bae Colwyn)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 19 Mai 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 486617 (Rhuthun)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 851159 (Penrhyndeudraeth)

Rhif buddugol: 406284 (Llanelli)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 361211 (Llandudno)

Rhif buddugol: 556971 (Gwernymynydd)

Rhif buddugol: 532482 (Bodelwyddan)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 11 Mai 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 966630 (Cricieth)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 565279 (Llanfairpwll)

Rhif buddugol: 920878 (Yr Wyddgrug)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 276957 (Bodelwyddan)

Rhif buddugol: 999970 (Llanrwst)

Rhif buddugol: 362410 (Caergeiliog)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 4 Mai 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 310126 (Caerdydd)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 586971 (Gwernymynydd)

Rhif buddugol: 100531 (Llandysul)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 913139 (Aberystwyth)

Rhif buddugol: 811778 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 242054 (Abergwaun)

Dyddiad - Dydd Gwener 28 Ebrill 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 635013 (Caerdydd)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 890752 (Port Talbot)

Rhif buddugol: 986431 (Aberdar)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 982367 (Corwen)

Rhif buddugol: 640497 (Blaenau Ffestiniog)

Rhif buddugol: 484683 (Clunderwen)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 21 Ebrill 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 889110 (Clapham)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 297118 (Pwllheli)

Rhif buddugol: 582035 (Caerdydd)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 886881 (Llanfairpwll)

Rhif buddugol: 262358 (Llangollen)

Rhif buddugol: 249028 (Caernarfon)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 14 Ebrill 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 526841 (Pwllheli)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 125070 (Aberystwyth)

Rhif buddugol: 102200 (Llanerchymedd)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 327487 (Borth-y-Gest)

Rhif buddugol: 920878 (Yr Wyddgrug)

Rhif buddugol: 862354 (Dinbych)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 7 Ebrill 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 966720 (Llanbrynmair)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 307479 (Newton Le Willows)

Rhif buddugol: 791617 (Aberystwyth)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 910789 (Dinbych)

Rhif buddugol: 310546 (Abertawe)

Rhif buddugol: 361211 (Conwy)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 31 Mawrth 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 540203 (Gronant)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 707438 (Porthmadog)

Rhif buddugol: 388462 (Pembre)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 189596 (Pwllheli)

Rhif buddugol: 293657 (Wrecsam)

Rhif buddugol: 684308 (Southerdown)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 24 Mawrth 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 687134 (Llandudno)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 1111950 (Bethesda)

Rhif buddugol: 391639 (Penarth)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 426581 (Llanllechid)

Rhif buddugol: 494223 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 484683 (Clunderwen)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 17 Mawrth 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 766502 (Abergele)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 858271 (Trefdraeth)

Rhif buddugol: 361211 (Conwy)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 657402 (Beaumaris)

Rhif buddugol: 463446 (Pwllheli)

Rhif buddugol: 449320 (Abergele)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 10 Mawrth 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 762616 (Pwllheli)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 540203 (Gronant)

Rhif buddugol: 471123 (Rhuthun)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 889110 (Clapham)

Rhif buddugol: 492248 (Cricieth)

Rhif buddugol: 869560 (Caerdydd)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 3 Mawrth 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 474281 (Bangor)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 684308 (Southerndown)

Rhif buddugol: 293657 (Wrecsam)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 611916 (Llandegfan)

Rhif buddugol: 125006 (Y Bontfaen)

Rhif buddugol: 584110 (Llanfairpwll)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 24 Chwefror 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 889110 (Clapham)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 384927 (Pontyclun)

Rhif buddugol: 785607 (Caerfyrddin)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 475258 (Caerfyrddin)

Rhif buddugol: 249028 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 545802 (Y Bala)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 17 Chwefror 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 584809 (Pontarddulais)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 532482 (Bodelwyddan)

Rhif buddugol: 154095 (Bae Colwyn)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 970571 (Llandegfan)

Rhif buddugol: 910672 (Rhuthun)

Rhif buddugol: 279766 (Bryncrug)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 10 Chwefror 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 658617 (Y Bala)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 978384 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 689916 (Yr Wyddgrug)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 634684 (Minffordd)

Rhif buddugol: 115623 (Abertawe)

Rhif buddugol: 596820 (Talsarnau)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 3 Chwefror 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 495724 (Pwllheli)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 751782 (Abersoch)

Rhif buddugol: 853235 (Caernarfon)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 775428 (Groeslon)

Rhif buddugol: 246253 (Ruthin)

Rhif buddugol: 310126 (Caerdydd)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 27 Ionawr 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 104015 (Fflint)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 193287 (Porthmadog)

Rhif buddugol: 532482 (Bodelwyddan)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 590646 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 798573 (Llangollen)

Rhif buddugol: 232010 (Caerdydd)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 20 Ionawr 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 678726 (Machynlleth)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 481532 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 920878 (Yr Wyddgrug)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 725395 (Cilcain)

Rhif buddugol: 185738 (Machynlleth)

Rhif buddugol: 143952 (Llanymddyfri)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 13 Ionawr 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 621447 (Llenelwy)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 307671 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 847430 (Caergybi)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 851159 (Penrhyndeudraeth)

Rhif buddugol: 202844 (Aberteifi)

Rhif buddugol: 298413 (Bangor)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 6 Ionawr 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 362410 (Caergeiliog)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 348765 (Casnewydd)

Rhif buddugol: 590646 (Caernarfon)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 671740 (Cricieth)

Rhif buddugol: 782343 (Y Rhyl)

Rhif buddugol: 986600 (Garndolbenmaen)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 30 Rhagfyr 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 410205 (Wrecsam)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 542733 (Wrecsam)

Rhif buddugol: 927186 (Conwy)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 342098 (Caerffili)

Rhif buddugol: 382806 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 232010 (Caerdydd)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 23 Rhagfyr 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 333028 (Llanrug)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 809200 (Tonyrefail)

Rhif buddugol: 549909 (Bangor)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 480793 (Yr Wyddgrug)

Rhif buddugol: 423823 (Trawsfynydd)

Rhif buddugol: 658617 (Y Bala)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 16 Rhagfyr 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 398957 (Dinbych)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 778802 (Machynlleth)

Rhif buddugol: 401321 (Llanbrynmair)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 319676 (Caerdydd)

Rhif buddugol: 279766 (Bryncrug)

Rhif buddugol: 141338 (Bangor)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 9 Rhagfyr 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 567112 (Yr Wyddgrug)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 194893 (Pontarddulais)

Rhif buddugol: 729156 (Pwllheli)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 151710 (Bow Street)

Rhif buddugol: 398367 (Llanberis)

Rhif buddugol: 855453 (Pontardawe)

 

Dyddiad - Dydd Gwener 2 Rhagfyr 2016

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y loteri.

Gwobr Gyntaf: x £250.00

Rhif buddugol: 143276 (Caerdydd)

Ail wobr: 2 x £25.00

Rhif buddugol: 156955 (Moelfre)

Rhif buddugol: 342098 (Caerffili)

Trydedd wobr: 3 x £10.00

Rhif buddugol: 960790 (Caerfyrddin)

Rhif buddugol: 463331 (Caernarfon)

Rhif buddugol: 960790 (Caerfyrddin)