Maes Carafanau 2017 yn llawn

6 Mawrth 2017

Mae maes carafanau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn yn llawn.

Nid oes unrhyw le ar ôl ar gyfer carafanau ar y maes carafanau swyddogol erbyn hyn.

Mae modd archebu lle ar y maes pebyll teuluol am gyfnod yr Eisteddfod am £120 (heb drydan).

Diolch i bawb sydd eisoes wedi archebu lle ar y maes carafanau ac edrychwn ymlaen i'ch gweld ym mis Awst.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ym Modedern o 4-12 Awst.  Am fwy o wybodaeth ewch ar-lein.