Maes gwersylla teuluol yr Eisteddfod yn llawn

14 Gorffennaf 2017

Mae’r Eisteddfod wedi cyhoeddi bod y maes gwersylla teuluol ar gyfer yr ŵyl eleni’n llawn. 

Gyda’r maes carafanau’n llawn ers misoedd, roedd yr Eisteddfod wedi parhau i gymryd archebion ar gyfer gwersylla, ond erbyn hyn, does dim modd archebu lle.

Meddai Elfed Roberts, “Diolch i bawb sydd wedi archebu lle ar gyfer yr Eisteddfod eleni.  Roedd y galw am safleoedd carafán eleni’n uchel iawn, ac erbyn hyn rydan ni hefyd wedi llenwi pob un o’r ddau gant o safleoedd gwersylla oedd gennym ar gael ar y maes teuluol.

“Gydag ychydig wythnosau’n unig i fynd cyn yr Eisteddfod a’r Maes yn prysur dyfu, rydym yn edrych ymlaen at groesawu pawb i ardal hyfryd Ynys Môn.  Os na lwyddoch i gael lle i aros ar ein maes carafanau a gwersylla ni, peidiwch â gadael i hyn eich stopio rhag dod atom i Fodedern, mae gwybodaeth am lefydd eraill i aros ar ein gwefan.”

Ewch i https://eisteddfod.cymru/llety am ragor o wybodaeth a rhestrau o feysydd gwersylla a charafanau ar Ynys Môn. 

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ym Modedern o 4-12 Awst.  Am ragor o wybodaeth ac i brynu tocynnau ewch ar-lein neu ffoniwch 0845 4090 900.