Maes Gwersylla'r Eisteddfod yn llenwi'n gyflym

13 Mawrth 2017

Yn dilyn y cyhoeddiad yr wythnos ddiwethaf fod Maes Carafanau’r Eisteddfod yn llawn, mae’r Maes Gwersylla Teuluol gerllaw hefyd yn prysur lenwi.

Dim ond cant o safleoedd sydd ar ôl i’w gwerthu, felly dylai unrhyw un sy’n dymuno aros yno gysylltu cyn gynted â phosib i osgoi cael eich siomi.

Meddai Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Mae’r safleoedd gwersylla wedi bod yn gwerthu’n eithriadol o gyflym dros yr wythnos ddiwethaf ers  i ni gyhoeddi bod y Maes Carafanau’n llawn.  Felly, os ydych am sicrhau lle i’ch pabell, gwnewch gais ar fyrder.

“Y ffordd gyflymaf i wneud cais yw ar-lein, www.eisteddfod.cymru/carafanau neu gallwch gysylltu â’r swyddfa am gopi papur o’r ffurflen, drwy ffonio 0845 4090 400.  £120 yw pris gwersylla am wythnos heb drydan.”

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ym Modedern o 4-12 Awst.  Bydd tocynnau ar werth o 3 Ebrill, gyda’r cynllun bargen gynnar yn rhedeg tan 30 Mehefin.  Cyhoeddir rhagor o fanylion yn fuan.  Am ragor o wybodaeth am yr Eisteddfod ewch ar-lein.