Medal Syr Thomas Parry-Williams - er clod

Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwirfoddoli i helpu pobl ifanc am flynyddoedd lawer rywle yng Nghymru? 

Hoffech chi enwebu rhywun sydd wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl yn eich hardal leol? Ydych chi’n awyddus i weld rhywun yn cael ei anrhydeddu ar lwyfan Pafiliwn yr Eisteddfod Genedlaethol am eu gwaith cymunedol?

Efallai felly eich bod chi’n adnabod rhywun y dylid ei h/enwebu ar gyfer Medal Goffa Syr Thomas Parry-Williams yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae enwebiadau ar agor ar hyn o bryd, ac mae angen derbyn gwybodaeth am unrhyw un sy’n gymwys erbyn 31 Ionawr.

Bu Syr TH Parry-Williams yn gefnogwr brwd o’r Eisteddfod Genedlaethol, ac yn Awst 1975, yn dilyn ei farwolaeth ychydig fisoedd ynghynt, sefydlwyd cronfa i goffáu’i gyfraniad gwerthfawr i weithgareddau’r Eisteddfod. Gweinyddir y gronfa gan Ymddiriedolaeth Syr Thomas Parry-Williams.

Cyflwynir y Fedal mewn seremoni arbennig ar lwyfan Pafiliwn yr Eisteddfod yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy a gynhelir o 2-10 Awst. Cyhoeddir enw'r enillydd ym mis Ebrill. 

Ym mha ffordd oedd y gwaith yn hybu'r iaith a diwylliant Cymraeg ac yn hyrwyddo dibenion yr Eisteddfod Genedlaethol?
Mae'r adran hon yn bwysig iawn a dylid nodi yma unrhyw wybodaeth fydd o gymorth i'r Pwyllgor Dewis, e.e. unrhyw waith gwirfoddol arall? Pa ganlyniad sydd i'w llafur yn yr ardal?