Mihil Patel

Daw Mihil Patel o Fryste’n wreiddiol, ond erbyn hyn mae’n byw yng Nghaerdydd ac yn astudio ar gyfer doethuriaeth ym maes Imiwnoleg a Firoleg.  Ar ôl treulio prynhawn yng ngŵyl Tafwyl un flwyddyn, penderfynodd Mihil fynd ati i ddysgu Cymraeg, ar ôl iddo weld fod yr iaith yn rhywbeth byw, cyffrous a pherthnasol iddo fo.  Dilynodd gwrs Say Something in Welsh ac mae hefyd yn mynychu dosbarth Cymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd.  Mae dysgu Cymraeg wedi galluogi iddo ennyn diddordeb plant a phobl ifanc mewn gwyddoniaeth drwy rannu’i frwdfrydedd yn ei bwnc, yn arbennig felly ei waith yn gwirfoddoli gyda chwis Her Gwyddoniaeth Bywyd, cwis gwyddoniaeth i ddisgyblion blwyddyn 10.