Mis i fynd tan ddyddiad cau cyntaf Eisteddfod 2017

31 Hydref 2016

Mae’n anodd credu ein bod ni’n prysur agosáu at y dyddiad cau cyntaf ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn y flwyddyn nesaf.

Mis yn unig sydd i fynd tan 1 Rhagfyr, sef y dyddiad pan fo’n rhaid i geisiadau ar gyfer Y Fedal Ryddiaith a Gwobr Goffa Daniel Owen gael eu cyflwyno er mwyn eu hanfon at y beirniaid.

Beirniaid Y Fedal Ryddiaith eleni yw Francesca Rhydderch, Lleucu Roberts a Gerwyn Wiliams, a thema’r gyfrol o ryddiaith greadigol heb fod dros 40,000 o eiriau yw Cysgodion.  Cyflwynir y Fedal a’r wobr ariannol o £750 gan Bwyllgor Cronfa Eisteddfod Genedlaethol Môn 1957.

Cyflwyno nofel heb ei chyhoeddi gyda llinyn storïol cryf a heb fod yn llai na 50,000 gair yw’r gamp i’r rheiny sy’n cystadlu yng Ngwobr Goffa Daniel Owen, a’r beirniaid a fydd yn treulio misoedd y gaeaf yn darllen ac yn dadansoddi’r gwaith yw Bethan Gwanas, Tony Bianchi a Caryl Lewis.  Bydd enillydd y gystadleuaeth hon yn derbyn Medal Goffa Daniel Owen a £5,000, gyda’r wobr ariannol yn rhoddedig gan Ann Clwyd er cof am ei phriod Owen Roberts, Niwbwrch.

Meddai Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, “Mae’n rhyfedd meddwl bod dyddiad cau cyntaf Ynys Môn brin fis i ffwrdd, a phawb yn dal i siarad a thrafod yr Eisteddfod eleni yn Sir Fynwy.  Ond ychydig wythnosau yn unig sydd ar ôl os ydych chi’n bwriadu anfon eich nofel neu’ch cyfrol atom, felly mae’n bryd mynd ati i gwblhau’r gwaith yn fuan iawn.

“Dyma gychwyn ar gyfnod prysur y dyddiadau cau, a bydd y dyddiadau cyfansoddi yn parhau tan 1 Ebrill, gyda’r dyddiad cau ar gyfer y cystadleuwyr llwyfan ar 1 Mai.  Gobeithio y bydd tomen o geisiadau yn ein cyrraedd ar 1 Rhagfyr ac ar bob un o’r dyddiadau cau eraill dros y misoedd nesaf. 

“Mae’r gwaith o drefnu Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn yn mynd yn arbennig o dda, ac rydym eisoes yn edrych ymlaen am wythnos arbennig iawn ar gyrion pentref Bodedern yng ngogledd yr ynys.  Mae brwdfrydedd a gweithgarwch y trigolion lleol wedi bod yn arbennig, ac rwy’n sicr ein bod ni’n mynd i gael modd i fyw ym Môn y flwyddyn nesaf.”

Bydd cofrestru ar-lein ar gyfer cystadlaethau llwyfan yn agor ddechrau'r flwyddyn, a cheir gwybodaeth am holl gystadlaethau Eisteddfod 2017 yma, www.eisteddfod.cymru/cystadlu.

 

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn o 4-12 Awst.  Am fwy o wybodaeth ewch ar-lein, www.eisteddfod.cymru