Pigion Llais y Maes

Dyma bigion gwasanaeth Llais y Maes o'r Eisteddfod eleni.

Bwriad y gwasanaeth newyddion digidol cyffrous yw rhoi cyfle i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, sy'n astudio yn JOMEC (Ysgol Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol) ddysgu ac ymarfer sgiliau newydd, sefydlu cysylltiadau a rhoi cipolwg iddyn nhw ar fywyd gwaith newyddiadurwyr, drwy weithio ochr yn ochr â newyddiadurwyr proffesiynol y diwydiant i greu cynnwys unigryw aml-lwyfan o'r Maes.

Cynhyrchir Llais y Maes gan Brifysgol Caerdydd ar y cyd gyda S4C, ITV Cymru Wales a'r Eisteddfod Genedlaethol.