Gwirfoddoli

Os oes gennych chi ychydig oriau i'w sbario yn ystod wythnos yr Eisteddfod, beth am ddod yn rhan o'r tîm gwirfoddol?  

Gallwch gwblhau’r broses yn hawdd a chyflym yma, gan ddychwelyd i ddewis eich shifftiau yn agosach at gyfnod yr Eisteddfod.

Ni fyddai modd cynnal yr Eisteddfod Genedlaethol heb gefnogaeth a chymorth amhrisiadwy ein gwirfoddolwyr, ac rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi cefnogi dros y blynyddoedd.

Mae llawer o bobl yn helpu yn yr Eisteddfod bob blwyddyn, llawer ohonynt yn wirfoddol.  Er nad yw ein gwirfoddolwyr yn cael eu talu, rhoddir tocyn mynediad am ddim am bob diwrnod y maent yn gwirfoddoli, yn ogystal â thaleb bwyd am wirfoddoli am 2 sesiwn ar unrhyw ddiwrnod.

Gallwch wirfoddoli am ambell shifft yn unig, neu gynnig rhagor o’ch amser.  Mae hyn i fyny i chi.  Ond cofiwch adael digon o amser yn rhydd i fwynhau’r Eisteddfod ei hun!  Ond byddwn yn dibynnu arnoch i droi i fyny ar gyfer eich shifftiau, hyd yn oed os yw hyn yn golygu eich bod yn methu mynd i bopeth sy’n apelio atoch yn y rhaglen ac o amgylch y Maes.

Mae'r Eisteddfod yn ddathliad o'r iaith Gymraeg, ac mae nifer fawr o’n hymwelwyr yn siarad Cymraeg.  Os nad ydych yn siarad Cymraeg, neu’n teimlo’n hyderus, rydym yn cynnig sesiwn blasu cyn yr Eisteddfod a byddwn yn gwneud ein gorau i’ch paru gyda siaradwr Cymraeg lle bo angen.  Mae’r Gymraeg yn angenrheidiol ar gyfer rhai o’r cyfleoedd gwirfoddoli a byddwn wedi nodi hyn yn y cyfarwyddiadau.

Mae'n hwyl gwirfoddoli  - mae'n gymdeithasol ac yn gyfle gwych i gwrdd â llawer o bobl o'r un anian.

Rhaid bod yn 16 oed i wirfoddoli (18 oed i stiwardio).

Amserlen 2017:

12 Mehefin: Dyddiad cau

Canol / diwedd Mehefin: Cwblhau’r wybodaeth shifftiau ar eich cyfrif

Gorffennaf: Anfon cytundebau allan i bob gwirfoddolwr llwyddiannus

Diwedd Gorffennaf: Sesiynau hyfforddiant

 

Diolch yn fawr i’r nifer ohonoch sydd wedi cofrestru i wirfoddoli eleni.  Yr ydym ar hyn o bryd yn paratoi’r amserlenni a byddwn mewn cyswllt yn fuan â pawb sydd wedi cadarnhau eu hargaeledd.  Os ydych am wirfoddoli i stiwardio gellir cysylltu yn uniongyrchol â dylan@eisteddfod.org.uk

 
PDF icon Ffurflen Gofrestru Stiwardio (PDF)