Cystadlaethau

Dyma fanylion cystadlaethau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.

* Gellir lawr lwytho amserlen y cystadlaethau o waelod y dudalen hon *

Ceir copi o'r Rhestr Testunau yma.

Chwilio am ddarn gosod ar gyfer un o'r cystadlaethau?  Cysylltwch ag Elinor Jones, naill ai drwy ebost neu drwy ffonio 0845 4090 400.

Pob hwyl gyda'r cystadlu.

PDF icon Manylion cystadlaethau 2017 (Gorffennaf 2017)

Chwiliwch am Gystadleuaeth

021 Unawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd Cerdd-Dant Mwy CofrestrwchMewngofnodi
022 Unawd Cerdd Dant 16 ac o dan 21 oed Cerdd-Dant Mwy CofrestrwchMewngofnodi
023 Unawd Cerdd Dant 12 ac o dan 16 oed Cerdd-Dant Mwy CofrestrwchMewngofnodi
024 Unawd Cerdd Dant dan 12 oed Cerdd-Dant Mwy CofrestrwchMewngofnodi
026 Cystadleuaeth cyfeilio i rai o dan 25 oed Cerdd-Dant Mwy CofrestrwchMewngofnodi
027 Cyflwyno Rhaglen Adloniant - Côr heb fod yn llai nag 20 mewn nifer Corawl Mwy CofrestrwchMewngofnodi
028 Côr Cymysg heb fod yn llai nag 20 mewn nifer Corawl Mwy CofrestrwchMewngofnodi
029 Côr Meibion heb fod yn llai nag 20 mewn nifer Corawl Mwy CofrestrwchMewngofnodi
030 Côr Merched heb fod yn llai nag 20 mewn nifer Corawl Mwy CofrestrwchMewngofnodi
031 Côr Pensiynwyr dros 60 oed heb fod yn llai nag 20 mewn nifer Corawl Mwy CofrestrwchMewngofnodi
032 Côr Ieuenctid dan 25 oed heb fod yn llai nag 20 mewn nifer Corawl Mwy CofrestrwchMewngofnodi
035 Ysgoloriaeth W Towyn Roberts er cof am ei briod, Violet Jones, Nantclwyd ac Ysgoloriaeth William Park-Jones Unawdau Mwy CofrestrwchMewngofnodi
036 Unawd Soprano 25 oed a throsodd Unawdau Mwy CofrestrwchMewngofnodi
037 Unawd Mezzo-Soprano / Contralto/ Gwrth-denor 25 oed a throsodd Unawdau Mwy CofrestrwchMewngofnodi
038 Unawd Tenor 25 oed a throsodd Unawdau Mwy CofrestrwchMewngofnodi
039 Unawd Bariton / Bas 25 oed a throsodd Unawdau Mwy CofrestrwchMewngofnodi
040 Gwobr Goffa David Ellis - Y Rhuban Glas Mwy CofrestrwchMewngofnodi
041 Canu Emyn i rai 60 oed a throsodd Unawdau Mwy CofrestrwchMewngofnodi
042 Unawd Lieder / Cân Gelf 19 oed a throsodd Unawdau Mwy CofrestrwchMewngofnodi
043 Unawd yr Hen Ganiadau 19 oed a throsodd Unawdau Mwy CofrestrwchMewngofnodi

Tudalennau