Cystadlaethau

Dyma fanylion cystadlaethau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.

* Gellir lawr lwytho amserlen y cystadlaethau o waelod y dudalen hon *

Ceir copi o'r Rhestr Testunau yma.

Chwilio am ddarn gosod ar gyfer un o'r cystadlaethau?  Cysylltwch ag Elinor Jones, naill ai drwy ebost neu drwy ffonio 0845 4090 400.

Pob hwyl gyda'r cystadlu.

PDF icon Manylion cystadlaethau 2017 (Gorffennaf 2017)

Chwiliwch am Gystadleuaeth

065 Unawd Offerynnau Pres 19 oed a throsodd Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
066 Unawd Telyn 19 oed a throsodd Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
067 Unawd Offeryn/nau Taro 19 oed a throsodd Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
068 Rhuban Glas Offerynnol 16 ac o dan 19 oed - Ysgoloriaeth Leslie Wynne-Evans ac Ysgoloriaeth Rachael Ann Thomas Mwy CofrestrwchMewngofnodi
069 Unawd Chwythbrennau 16 ac o dan 19 oed Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
070 Unawd Llinynnau 16 ac o dan 19 oed Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
071 Unawd Piano 16 ac o dan 19 oed Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
072 Unawd Offerynnau Pres 16 ac o dan 19 oed Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
073 Unawd Telyn 16 ac o dan 19 oed Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
074 Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed - Ysgoloriaeth Ymddiriedolaeth Ivor ac Aeres Evans Mwy CofrestrwchMewngofnodi
075 Unawd Chwythbrennau dan 16 oed Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
076 Unawd Llinynnau dan 16 oed Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
077 Unawd Piano dan 16 oed Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
078 Unawd Offerynnau Pres dan 16 oed Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
079 Unawd Telyn dan 16 oed Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
088 Cystadleuaeth Tlws Coffa Lois Blake Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
089 Cystadleuaeth Tlws Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
090 Parti Dawnsio Gwerin dan 25 oed Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
091 Dawns Stepio i Grŵp Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
092 Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi

Tudalennau