Cystadlaethau

Dyma fanylion cystadlaethau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.

* Gellir lawr lwytho amserlen y cystadlaethau o waelod y dudalen hon *

Ceir copi o'r Rhestr Testunau yma.

Chwilio am ddarn gosod ar gyfer un o'r cystadlaethau?  Cysylltwch ag Elinor Jones, naill ai drwy ebost neu drwy ffonio 0845 4090 400.

Pob hwyl gyda'r cystadlu.

PDF icon Manylion cystadlaethau 2017 (Gorffennaf 2017)

Chwiliwch am Gystadleuaeth

093 Dawns Stepio Unigol i Fechgyn 16 oed a throsodd Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
094 Dawns Stepio Unigol i Ferched 16 oed a throsodd Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
095 Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dan 16 oed Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
096 Dawns Stepio Unigol i Ferched dan 16 oed Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
097 Props ar y Pryd Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
099 Dawns Greadigol/Cyfoes Unigol Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
100 Dawns Greadigol/Gyfoes i Grŵp Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
101 Dawns Greadigol/Cyfoes i Bâr Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
102 Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd i rai 12 oed a throsodd Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
103 Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd i rai dan 12 oed Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
104 Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
105 Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grŵp Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
112 Actio Drama fer agored Drama Mwy CofrestrwchMewngofnodi
115 Deialog Drama Mwy CofrestrwchMewngofnodi
116 Gwobr Richard Burton i rai rhwng 16 ac o dan 25 oed Drama Mwy CofrestrwchMewngofnodi
117 Monolog i rai rhwng 12 ac o dan 16 oed Drama Mwy CofrestrwchMewngofnodi
119 Côr Dysgwyr Dysgwyr Mwy CofrestrwchMewngofnodi
120 Llefaru Unigol 16 oed a throsodd Dysgwyr Mwy CofrestrwchMewngofnodi
121 Parti canu Dysgwyr Mwy CofrestrwchMewngofnodi
122 Cân Dysgwyr Mwy CofrestrwchMewngofnodi

Tudalennau