Cystadlaethau

Dyma fanylion cystadlaethau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.

* Gellir lawr lwytho amserlen y cystadlaethau o waelod y dudalen hon *

Ceir copi o'r Rhestr Testunau yma.

Chwilio am ddarn gosod ar gyfer un o'r cystadlaethau?  Cysylltwch ag Elinor Jones, naill ai drwy ebost neu drwy ffonio 0845 4090 400.

Pob hwyl gyda'r cystadlu.

PDF icon Manylion cystadlaethau 2017 (Gorffennaf 2017)

Chwiliwch am Gystadleuaeth

123 Cyflwyno trysor neu lun o ddiddordeb personol Dysgwyr Mwy CofrestrwchMewngofnodi
124 Sgets yn seiliedig ar idiom Cymraeg Dysgwyr Mwy CofrestrwchMewngofnodi
138 Côr Llefaru dros 16 o leisiau Llefaru Mwy CofrestrwchMewngofnodi
139 Parti Llefaru hyd at 16 o leisiau Llefaru Mwy CofrestrwchMewngofnodi
140 Gwobr Goffa Llwyd o’r Bryn i rai 21 oed a throsodd Llefaru Mwy CofrestrwchMewngofnodi
141 Llefaru Unigol Agored Llefaru Mwy CofrestrwchMewngofnodi
142 Cystadleuaeth Dweud Stori Llefaru Mwy CofrestrwchMewngofnodi
143 Llefaru Unigol i rai rhwng 16 ac o dan 21 oed Llefaru Mwy CofrestrwchMewngofnodi
144 Llefaru Unigol i rai rhwng 12 ac o dan 16 oed Llefaru Mwy CofrestrwchMewngofnodi
145 Llefaru Unigol dan 12 oed Llefaru Mwy CofrestrwchMewngofnodi
146 Llefaru Unigol o’r Ysgrythur 16 oed a throsodd Llefaru Mwy CofrestrwchMewngofnodi
147 Llefaru Unigol o’r Ysgrythur dan 16 oed Llefaru Mwy CofrestrwchMewngofnodi
200 Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru Corawl Mwy CofrestrwchMewngofnodi
201 Ensemble Lleisiol Eisteddfodau Cymru 10-26 oed Corawl Mwy CofrestrwchMewngofnodi
203 Cyflwyno Cân Werin Hungan-gyfeiliant Alawon Gwerin Mwy CofrestrwchMewngofnodi
204 Canu Baled yn ddi-gyfeiliant Alawon Gwerin Mwy CofrestrwchMewngofnodi

Tudalennau