Tocynnau Eisteddfod Môn ar gael!

3 Ebrill 2017

Mae tocynnau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn wedi mynd ar werth y bore 'ma.

Gyda phedwar mis yn unig i fynd cyn cychwyn yr Eisteddfod eleni, mae'r tocynnau i gyd ar werth, gyda'r cynllun bargen gynnar yn rhedeg tan 30 Mehefin eleni.

Y ffordd hwylusaf i brynu tocynnau yw ar-lein, a gellir gwneud hyn drwy glicio ar y dolenni canlynol:

I fynd i'r brif dudalen tocynnau, cliciwch yma.

I brynu tocynnau dydd, cliciwch yma.

Gellir gweld gorolowg o'r cyngherddau yma.

Prynwch docynnau i'r cyngerdd agoriadol, A Oes Heddwch, gwaith newydd gan Aled a Dafydd Hughes, Guto Dafydd, Paul Mealor a Grahame Davies, drwy glicio yma.

Gwyn Hughes Jones sy'n perfformio nos Sadwrn, a chliciwch yma i brynu tocynnau.

Y Gymanfa sydd yn y Pafiliwn nos Sul, a chliciwch yma am docynnau.

Gallwch archebu tocynnau i'r Noson Lawen yma.

Tudur Owen a'r criw sy'n diddanu'r gynulleidfa nos Fawrth.  Cliciwch yma i brynu tocynnau.

Yws Gwynedd, Yr Eira, Alys Williams a Mr Phormula sy'n ymuno gyda Cherddorfa'r Welsh Pops eleni.  Prynwch docynnau yma.

Prynwch docynnau cyfnod i Maes B yma.

Tocynnau nosweithiau unigol i Maes B yma.

Rhif y llinell docynnau yw 0845 4090 800.