Arlwyo

Cyfleoedd Arlwyo 2017

Mae cynigion ar gyfer y consesiynau arlwyo Eisteddfod Ynys Môn 2017 nawr wedi cau.

Cynhelir Eisteddfod 2018 yng Nghaerdydd.

Mae’r consesiynau arlwyo yn cael eu gwobrwyo drwy broses o dendro. Mi fydd yr holl ddogfennau ar gael ar ein gwefan ym mis Tachwedd gyda’r dyddiad cau ym mis Rhagfyr 2017.
Os oes gennych ddiddordeb e-bostiwch carys@eisteddfod.org.uk i gofrestru. Mi fyddwn yn ychwanegu eich e-bost at ein basdata ac yn eich e-bostio pan fydd y dogfennau ar-lein.

Diolch yn fawr am eich diddordeb i arlwyo yn Eisteddfod Genedlaethol.