Noson Wobrwyo Dysgwr y Flwyddyn 2017

Gwesty Tre-Ysgawen, Llangefni LL77 7UR

Nos Fercher, Awst 9fed, 7.00 o'r gloch

Dewch i fwynhau noson llawn hwyl, sy'n cynnwys pryd tri chwrs. Cewch ddysgu mwy am y pedwar sydd yn y rownd derfynol a chael cyfle i longyfarch yr enillydd!

Tocynnau: £25.00

Noddir y seremoni gan Werthwyr Tai Dafydd Hardy.