A Oes Heddwch?

Nos Wener 4 Awst, 20:00.

Gan gymryd hanes enillydd y Gadair Ddu, Hedd Wyn, fel ysbrydoliaeth, dyma stori’r bechgyn a aeth i’r rhyfel ganrif yn ôl a’r gymuned a adawyd yma yng Nghymru.

Aled a Dafydd Hughes

Mwy...

Guto Dafydd

Mwy...

Paul Mealor

Mwy...

Grahame Davies

Mwy...

Siwan Llynor

Mwy...

John Quirk

Mwy...

Mari Lloyd Pritchard

Mwy...

Catrin Angharad Jones

Mwy...

Osian Williams

Mwy...

Casi Wyn

Mwy...

Emyr Gibson

Mwy...

Lleuwen Steffan

Mwy...

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Mwy...

Gwaith newydd gan Aled a Dafydd Hughes (Cowbois Rhos Botwnnog), Guto Dafydd, Paul Mealor a Grahame Davies, gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Côr yr Eisteddfod ac eraill.

Mae’r prosiect hwn yn bartneriaeth rhwng yr Eisteddfod Genedlaethol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Gwynedd, Cyngor Ynys Môn, Cyngor Celfyddydau Cymru a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.