Pensaernïaeth

Arddangosfa o bensaernïaeth ddiweddar yng Nghymru

Gwahoddir ceisiadau oddi wrth benseiri neu grwpiau o benseiri i ddangos adeiladau gyda dyddiad eu cwblhau ymarferol rhwng 1 Ionawr 2014 a 14 Mawrth 2017.

Ystyrir y ceisiadau, sydd i’w cynnwys yn yr arddangosfa ar gyfer y ddwy wobr ganlynol:

Y Fedal Aur am Bensaernïaeth (gyda chefnogaeth Comisiwn Dylunio Cymru)

Dyfernir i’r pensaer neu benseiri sy’n gyfrifol am adeilad neu grŵp o adeiladau a gymeradwywyd i’r Eisteddfod fel y gorau.

Plac Teilyngdod

Er mwyn anrhydeddu prosiectau llai o safon uchel, gwahoddir penseiri i gyflwyno prosiectau newydd neu rai a adnewyddwyd

Detholir y ceisiadau gan Gwyn Lloyd Jones (Studio Egret West) a Geraint Roberts (DarntonB3)

 

Ysgoloriaeth Bensaernïaeth £1500 (gyda chefnogaeth Comisiwn Dylunio Cymru)

Ysgoloriaeth er mwyn hybu pensaernïaeth a dylunio yng Nghymru. Dyfernir i'r ymgeisydd mwyaf addawol er mwyn ei alluogi i ehangu ei ymwybyddiaeth o bensaernïaeth greadigol.

Detholir y ceisiadau gan Paul Harries (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant) a Jacqui Walmsley (Hoole & Walmsley)

 

Gwireddir mewn partneriaeth â Chomisiwn Dylunio Cymru a Chymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru

PDF icon Ffurflen Gais Pensaernïaeth PDF icon Ffurflen Gais Ysgoloriaeth Bensaernïaeth