Prif Weithredwr

14 Rhagfyr 2017

Rydym am benodi arweinydd deinamig newydd i arwain y gwaith o ddatblygu’r Ŵyl yn llwyddiannus dros y blynyddoedd nesaf.

Cyflog: Cystadleuol

Dyddiad Cau: 12/01/2018 

Amser Cau: 12:00:00

LLEOLIAD

Swyddfa Eisteddfod Genedlaethol Cymru40 Parc Tŷ GlasLlanisien, Caerdydd, Cymru CF14 5DU

GWYBODAETH GYSWLLT

Enw Cyswllt: Nia Bennett effectusHR

Ffôn: 07838709938

E-bost: danfonwch e-bost

 

DISGRIFIAD

Yn dilyn penderfyniad ein Prif Weithredwr Elfed Roberts i ymddeol ar ôl Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerdydd 2018, ‘rydym am benodi arweinydd deinamig newydd i arwain y gwaith o ddatblygu’r Ŵyl yn llwyddiannus dros y blynyddoedd nesaf.

Bydd y Prif Weithredwr yn darparu arweinyddiaeth ysbrydoledig a medrus gan ddatblygu a hyrwyddo ein huchelgeisiau strategol, datblygu partneriaethau ac incwm, ac adeiladu elusen sydd wedi'i rheoli'n gadarn ac effeithiol.

Am becyn gwybodaeth a ffurflen gais cysylltwch â Nia Bennett, effectusHR ebost: swyddi@effectusHR.com

Am drafodaeth anffurfiol ynglŷn â’r swydd, mae croeso i chi gysylltu ag Elfed Roberts ar elfed@eisteddfod.org.uk i drefnu amser cyfleus am sgwrs.