Prosiect ail-frandio'r Eisteddfod Genedlaethol

12 Tachwedd 2017

Mae’r Eisteddfod yn awyddus i ail-frandio’r ŵyl a’r sefydliad ei hun dros y flwyddyn nesaf. 

Mae gŵyl yr Eisteddfod yn frand eiconig, mae’r gair ei hun yn adnabyddus ar draws y byd, ac mae angen i’n brand ni adlewyrchu hyn, gyda’r gair yn chwarae rhan greiddiol a chanolog mewn unrhyw gynllun.

Mae teipograffeg hefyd yn bwysig iawn i ni.  Gyda chynifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau’n cael eu cynnal yn ystod yr wythnos a thrwy’r prosiect cymunedol, mae’n rhaid i’r deipograffeg fod yn gryf ac yn hawdd i’w adnabod - gan bwysleisio’r ffaith bod yr ŵyl yn unigryw ac atgyfnerthu ein lle yng nghalon diwylliant Cymru.

Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer prosiect brandio’r Eisteddfod, anfonwch bortffolio digidol ynghyd â dogfen yn amlinellu pam yr hoffech gael eich ystyried ar gyfer y prosiect at gwenllian@eisteddfod.org.uk erbyn 11 Rhagfyr 2017.

Dylai’r portffolio cynnwys enghreifftiau o frandiau sydd wedi’u datblygu gennych yn y gorffennol, gan ddangos sut y gellir defnyddio’r brandiau hyn ar draws gwahanol blatfformau ac mewn gwahanol sefyllfaoedd.

Dylech hefyd gynnwys enghreifftiau o waith dylunio dwyieithog, ynghyd ag unrhyw esiampl o ddylunio neu gynllunio rhaglenni neu ddogfennau cymhleth os oes modd. 

Byddwn yn ystyried y datganiadau o ddiddordeb ac yn cysylltu â nifer o unigolion neu asiantaethau yn fuan yn y flwyddyn newydd i’w gwahodd i ddod i gyfarfod y tîm yn fuan yn Ionawr i drafod y prosiect, cyn cyflwyno cais ffurfiol am y gwaith cyn diwedd mis Chwefror.

Bydd cyfle i’r dylunydd / cwmni llwyddiannus gyfarfod gyda thîm yr Eisteddfod i gyd-drafod gwerthoedd y brand cyn cychwyn ar y gwaith dylunio, a bydd cyfle i dîm yr Eisteddfod fod yn rhan o bob elfen o’r broses.

Am sgwrs anffurfiol am y prosiect yn y lle cyntaf, mae croeso i chi gysylltu â Gwenllïan Carr, Pennaeth Cyfathrebu’r Eisteddfod; 0845 4090 400 / 07825 241 149 / gwenllian@eisteddfod.org.uk.

Manylion llawn yn y ddogfen PDF isod.

PDF icon Brandio'r Eisteddfod Genedlaethol