Pythefnos i fynd cyn dyddiad cau cystadlaethau cyfansoddi'r Eisteddfod

16 Mawrth 2017

Dim ond pythefnos sydd ar ôl os ydych chi’n ystyried cystadlu yn un o gystadlaethau cyfansoddi’r Eisteddfod Genedlaethol eleni.

1 Ebrill yw’r dyddiad cau ac mae’n rhaid i bob cais gyrraedd swyddfa’r Trefnydd erbyn y dyddiad hwn.  Gydag amrywiaeth eang o gystadlaethau, mae rhywbeth i bawb yn y Rhestr Testunau eleni, beth bynnag yw eich diddordeb, a gellir lawr lwytho’r rhestr o’r wefan yn rhad ac am ddim, www.eisteddfod.cymru/cystadlu/rhestr-testunau, rhag ofn eich bod yn dal i chwilio am gystadleuaeth i fynd â’ch bryd.

Yn wahanol i’r cystadlaethau llwyfan, mae’n rhaid anfon ceisiadau ar gyfer y cystadlaethau cyfansoddi drwy’r post, ac wrth gwrs, mae’n rhaid hefyd defnyddio ffugenw, fel nad oes gan y trefnwyr na’r beirniaid syniad pwy yw awdur y gwaith. 

Unwaith mae’r beirniaid wedi ystyried a thrafod y gwaith a phenderfynu ar enillydd, bydd y Trefnydd yn agor yr amlen dan sêl a anfonwyd gyda’r gwaith buddugol er mwyn cael gwybod pwy yw’r awdur.  Mae pob amlen arall yn aros dan sêl, ac mae casgliad o amlenni’n dyddio’n ôl dros genedlaethau yn archif yr Eisteddfod yn Aberystwyth.  Pwy â ŵyr pa enwau sydd mewn amlenni dan glo yng nghoridorau tywyll y Llyfrgell Genedlaethol…?

Wrth sôn am gystadlaethau 2017, dywedodd Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis “Mae’r ymateb i Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn wedi bod yn wych hyd yn hyn, ac rydym yn gobeithio’n arw y bydd diddordeb mawr yn y cystadlaethau hefyd, a bod beirdd a llenorion Cymru wrthi’n brysur yn cwblhau’u gwaith cyn ei anfon atom i’r swyddfa yn Yr Wyddgrug.

“Hoffwn ddiolch i’n gwirfoddolwyr lu ym Môn ac yn genedlaethol am eu holl waith yn rhoi’r Testunau at ei gilydd, ac am ddewis cymaint o bethau difyr i’w cynnwys eleni.  Mae allan o’n dwylo ni rŵan, ac edrychwn ymlaen at y rhan nesaf o’r broses, ac wrth gwrs at yr Eisteddfod ei hun, pan fyddwn yn cyhoeddi enwau’r enillwyr i gyd.

“Cofiwch hefyd am ddyddiad cau ein cystadlaethau llwyfan - 1 Mai - a bod modd cofrestru ar-lein ar gyfer y cystadlaethau hyn, www.eisteddfod.cymru/cystadlu ar gyfer y manylion a’r cyfarwyddiadau i gyd.  Eto, gobeithio’n arw y cawn lond lle o gystadleuwyr brwd er mwyn sicrhau llwyddiant Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.”

Cynhelir yr Eisteddfod ym Modedern o 4-12 Awst.  Bydd tocynnau ar werth o 3 Ebrill, gyda’r cynllun bargen gynnar yn rhedeg tan 30 Mehefin.  Am ragor o wybodaeth am yr Eisteddfod ewch ar-lein neu ffoniwch 0845 4090 900.