Pythefnos i fynd cyn dyddiad cau cystadlaethau cyfansoddi'r Eisteddfod

16 Mawrth 2018

Dim ond pythefnos sydd ar ôl os ydych chi’n ystyried cystadlu yn un o gystadlaethau cyfansoddi’r Eisteddfod Genedlaethol eleni.

1 Ebrill yw’r dyddiad cau ac mae’n rhaid i bob cais gyrraedd swyddfa’r Trefnydd erbyn y dyddiad hwn.  Gydag amrywiaeth eang o gystadlaethau, mae rhywbeth i bawb yn y Rhestr Testunau eleni, beth bynnag yw eich diddordeb.

Yn wahanol i’r cystadlaethau llwyfan, mae’n rhaid anfon ceisiadau ar gyfer y cystadlaethau cyfansoddi drwy’r post, ac wrth gwrs, mae’n rhaid hefyd defnyddio ffugenw, fel nad oes gan y trefnwyr na’r beirniaid syniad pwy yw awdur y gwaith. 

Unwaith mae’r beirniaid wedi ystyried a thrafod y gwaith a phenderfynu ar enillydd, bydd y Trefnydd yn agor yr amlen dan sêl a anfonwyd gyda’r gwaith buddugol er mwyn cael gwybod pwy yw’r awdur.  Mae pob amlen arall yn aros dan sêl, ac mae casgliad o amlenni’n dyddio’n ôl dros genedlaethau yn archif yr Eisteddfod yn Aberystwyth.  Pwy â ŵyr pa enwau sydd mewn amlenni dan glo yng nghoridorau tywyll y Llyfrgell Genedlaethol…?

Wrth sôn am gystadlaethau 2018, dywedodd Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis “Mae ‘na gystadlaethau o bob math yn y Rhestr Testunau eleni – digonedd o ddewis – ac fe fydd y Cyfansoddiadau a’r Beirniadaethau yn sicr o fod yn gyfrol ddiddorol iawn ar ddiwedd wythnos yr Eisteddfod.  Mae tipyn o gynnyrch wedi ein cyrraedd yn barod, a chyda pythefnos yn unig ar ôl i gystadlu, rydan ni’n annog pawb i fynd ati i gwblhau’u gwaith a’i anfon atom i’r swyddfa yn Yr Wyddgrug.

“Diolch i bawb, yn lleol a chenedlaethol, a fu’n rhan o’r gwaith o roi’r Testunau at ei gilydd – a chofiwch, mae rhai gwobrau ar ôl i’w cynnig, felly mae ‘na gyfle i gefnogi’r Gronfa Leol fel hyn o hyd. 

“Cofiwch hefyd am ddyddiad cau ein cystadlaethau llwyfan - 1 Mai - a bod modd cofrestru ar-lein ar gyfer y cystadlaethau hyn, https://eisteddfod.cymru/2018/cystadlu/cofrestru ar gyfer y manylion a’r cyfarwyddiadau i gyd.  Eto, gobeithio’n arw y cawn lond lle o gystadleuwyr brwd er mwyn sicrhau llwyddiant Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, gyda chyfle i berfformio ar lwyfan eiconig Canolfan Mileniwm Cymru’n sicr o apelio at lawer iawn o unigolion, corau a grwpiau.”

Cynhelir yr Eisteddfod ym Mae Caerdydd o 3-11 Awst.  Bydd tocynnau ar werth o 3 Ebrill.  Am ragor o wybodaeth am yr Eisteddfod ewch ar-lein neu ffoniwch 0845 4090 900.