Sesiwn galw draw yr Eisteddfod

15 Mai 2017

Gyda llai na thri mis i fynd tan y daw’r Eisteddfod Genedlaethol i Ynys Môn, mae’r trefnwyr yn cynnal sesiwn galw draw ar gyfer trigolion lleol er mwyn iddyn nhw gael gwybod mwy am y paratoadau olaf dros yr wythnosau nesaf.

Cynhelir y digwyddiad yn Ysgol Uwchradd Bodedern, ddydd Mawrth 23 Mai o 16:30 tan 19:00.  Mae croeso cynnes i bawb.

Bwriad y sesiwn yw rhoi cyfle i drafod y paratoadau ar gyfer yr Eisteddfod, gan gynnwys y Maes cyn ac yn ystod yr wythnos, y system drafnidiaeth ac unrhyw faterion eraill sy’n ymwneud gyda chyrraedd y Maes, ynghyd â chael clywed am gynlluniau’r Eisteddfod wrth i ni weithio ar y trefniadau olaf ar gyfer yr wythnos.

Meddai Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts, “Y sesiwn galw draw yw’r cyfle i ddod atom am sgwrs anffurfiol i weld beth yn union yw’r trefniadau’n lleol, a sut y gallwn gydweithio dros yr wythnosau nesaf. 

“Bydd gwybodaeth ar gael am yr wythnos ei hun, gan gynnwys y gweithgareddau’n ystod y dydd a’r cyngherddau gyda’r nos.  Byddwn hefyd yn hyrwyddo ein cynllun gwirfoddoli, sy’n cynnwys cyfleoedd cyn, yn ystod ac ar ôl yr ŵyl.  Ac os hoffai unrhyw un gael baner neu boster i’w arddangos, bydd digon ar gael yn Ysgol Bodedern ymhen yr wythnos.”

Cynhelir yr Eisteddfod ym Modedern o 4-12 Awst.  Tocynnau bargen gynnar ar gael tan 30 Mehefin.  Am ragor o wybodaeth ewch i www.eisteddfod.cymru.