Sesiynau sydd wedi'u cyfieithu

Rydym yn cynnig cyfieithu ar y pryd ar gyfer amryw o sesiynau a gweithgareddau yn ystod yr wythnos.

Gellir cael clustffonau cyfieithu yn rhad ac am ddim o Gaban y Cyfieithwyr o flaen y Pafiliwn.  

Sesiynau wedi'u cyfieithu:

DyddiadAmserLleoliad

Teitl

Dydd Sadwrn 5 Awst10:00Pafiliwn Cyfieithu ar y pryd drwy'r dydd
Nos Sadwrn 5 Awst20:00PafiliwnCyngerdd Gwyn Hughes Jones
Dydd Sul 6 Awst 10:00PafiliwnCyfieithu ar y pryd drwy'r dydd
Nos Sul 6 Awst20:00PafiliwnCymanfa Ganu
Dydd Llun 7 Awst10:00PafiliwnCyfieithu ar y pryd drwy'r dydd
Dydd Llun 7 Awst11:30Cymdeithasau 2Llais Cryfach i Gymru: Huw Irranca-Davies AC (Cynulliad Cenedlaethol Cymru)
Dydd Llun 7 Awst12:30Y Babell Lên Bywyd fy ewythr, Hedd Wyn: Gerald Davies a Mererid Hopwood (Prifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)
Dydd Llun 7 Awst14:00Cymdeithasau 1 (Darlith Gwyddoniaeth)Yn ôl i'r Dyfodol: Gorffennol Newydd y Gell Danwydd: Iwan Morus
Dydd Llun 7 Awst 15:00SinemaesDangosiad a Thrafodaeth: Ffermio - Dathlu 20
Dydd Llun 7 Awst15:30Cymdeithasau 2Troi’r dŵr/gwynt i’n melin ein hunain: datrys anghenion ynni lleol yn lleol (Sefydliad Materion Cymreig a Lab Cynaliadwyedd Prifysgol Bangor)
Dydd Mawrth 8 Awst09:45PafiliwnCyfieithu ar y pryd drwy'r dydd
Dydd Mawrth 8 Awst11:00Cymdeithasau 1Cwlt Hedd Wyn: Golwg ar sut y tyfodd Hedd Wyn i fod yn fwy na bardd-filwr o gig a gwaed: Aneirin Karadog (Cynulliad Cenedlaethol Cymru)
Dydd Mawrth 8 Awst12:00Cymdeithasau 1Frank Lloyd Wright - Tu hwnt i'r UDA: Manon Awst, Gwyn Lloyd Jones, Geraint Roberts (Y Lle Celf)
Dydd Mawrth 8 Awst12:30Cymdeithasau 2Meddygon Esgyrn Môn: John Richard Williams (Cymdeithas Bob Owen)
Dydd Mawrth 8 Awst13:15Y Babell LênEhangu’r Darlun - RS Thomas, ME Eldridge a Chelf Fodern: Jason Walford Davies (Y Lle Celf)
Dydd Mawrth 8 Awst14:00Cymdeithasau 1 (Darlith Gwyddoniaeth)Fforwm Ynni Carbon Isel: Trafodaeth wyddonol am ffynonellau ynni: Yr Athro Gareth Wyn Jones ac eraill
Dydd Mawrth 8 Awst14:30Cymdeithasau 2Etholiad Cyffredinol 2017: Yr Athro Roger Scully (Prifysgol Caerdydd)
Dydd Mawrth 8 Awst14:30SinemaesDathlu Rownd a Rownd
Dydd Mawrth 8 Awst15:30Cymdeithasau 2Teyrnged i Rhodri Morgan: Tad y Genedl - Eluned Morgan ac eraill (Cymdeithas Cledwyn)
Dydd Mercher 9 Awst10:00PafiliwnCyfieithu ar y pryd drwy'r dydd
Dydd Mercher 9 Awst13:00Cymdeithasau 1Prosiect Archaeoleg Bryn Celli Ddu: Dr Ffion Reynolds (Y Lle Hanes)

Dydd Mercher 9 Awst

13:00Maes DSgwrs Byd Natur: Bethan Wyn Jones a Twm Elias
Dydd Mercher 9 Awst13:15Y Babell LênPel-droedwyr y Rhyfel Mawr: Owain Tudur Jones, Geraint Vaughan Jones a Gary Pritchard
Dydd Mercher 9 Awst14:00Cymdeithasau 1 (Darlith Gwyddoniaeth)Gwyddonwyr Ifanc Bro'r Eisteddfod
Dydd Mercher 9 Awst16:30Cymdeithasau 2Gadewch i ni siarad am iechyd meddwl (Cyngor ar Bopeth)
Dydd Mercher 9 Awst17:00Cymdeithasau 1 (Darlith Gwyddoniaeth)Dwyieithrwydd a sgiliau uwch-wybyddol: mantais neu ddim?: Yr Athro Enlli Thomas
Nos Fercher 9 Awst18:00PafiliwnCyfieithu ar y pryd drwy'r gyda'r nos
Dydd Iau 10 Awst10:00PafiliwnCyfieithu ar y pryd drwy'r dydd
Dydd Iau 10 Awst11:00Cymdeithasau 1Cymru, Y Cymry a Brexit: Yr Athro Richard Wyn Jones (Cynulliad Cenedlaethol Cymru)
Dydd Iau 10 Awst14:00Cymdeithasau 1 (Darlith Gwyddoniaeth)Hen adeiladau a newid hinsawdd. Dim byd newydd o dan yr haul: Keith Jones
Dydd Iau 10 Awst15:00Cymdeithasau 1Darganfod cartrefi Môn: 80 mlynedd o ymchwil gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru: Eurwyn Wiliam
Dydd Iau 10 Awst17:00Cymdeithasau 1Yr angen i gryfhau cyfryngau a newyddion annibynnol a chenedlaethol Cymru: Lowri Jones, Pol Wong, Gruffydd Meredith a Wyn Williams
Dydd Gwener 11 Awst10:00PafiliwnCyfieithu ar y pryd drwy'r dydd
Dydd Gwener 11 Awst11:30Cymdeithasau 2Dau Ddegawd Datganoli yng Nghymru: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, BBC Cymru a Phrifysgol Caerdydd
Dydd Gwener 11 Awst12:00Cymdeithasau 1Paentio mewn Pwythau: Tecstiliau Edrica Huws - Catherine Huws Nagashima a Daniel Huws (Y Lle Celf)
Dydd Gwener 11 Awst14:00Cymdeithasau 1 (Darlith Gwyddoniaeth)Dehongli'r Amgylchedd Naturiol ym Môn: Nerys Lloyd Mullally
Dydd Gwener 11 Awst15:00 Cymdeithasau 1Ail-greu neuadd frenhinol ar sail Llys Rhosyr: Dafydd Wiliam (Y Lle Hanes)
Nos Wener 11 Awst18:00PafiliwnCyfieithu ar y pryd drwy'r gyda'r nos
Dydd Sadwrn 12 Awst10:00PafiliwnCyfieithu ar y pryd drwy'r dydd