Stondinau wedi'u cadarnhau

Rydym wedi derbyn cais gan y stondinwyr isod ac mae eu lleoliad eisoes wedi eu cadarnhau. 
 
NEUADD ARDDANGOS

Dave Stephen: Celf Llechen
Cyfarchion
Ann Catrin Evans / Angela Evans
Gemwaith Nia
Charlotte Bellis, Janglerins a Lora Wyn
Cymdeithas Brodwaith Cymru
Stiwdio Refail
Hwn a Hon
Rauni Higson, Karen Williams, Ellen Thorpe, Ani Williams
Sara Lois (Gemwaith) & Miriam Jones (crefftwraig)
Panel Cyfryngau Cymru
Allan o'r Kiln
Olwen Thomas - Cerameg
Si-lwli - Y Seren Swynol
Oriel Rob Piercy

RHIF STONDIN AC ENW'R SEFYDLIAD
 
RHES 101-120
101 – Byw Bywyd
102 – Byw Bywyd
103 – Byw Bywyd
104 - 
105 - 
106 - 
107 - 
108 - 
109 - 
110 – 
 
111 - Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
112 - Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
113 - Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
114 - Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
115 - 
116 - 
117 -
118 - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
119 – Sgiliau Syrcas
120 – Sgiliau Syrcas
 
________________________________________
RHES 201-244
201 – Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
202 – Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
203 – Gwasanaeth Tan ac Achub Gogledd Cymru
204 – Gwasanaeth Tan ac Achub Gogledd Cymru
205 – 
206 – 
207 – 
208 – 
209 – 
210 – 
211 – 
212 – 
213 – 
214 – 
215 – Hosbis yn y Cartref Gwynedd a Mon
216 – Hosbis yn y Cartref Gwynedd a Mon
217 – Yr Asiantaeth Safonau Bwyd
218 – Yr Asiantaeth Safonau Bwyd
219 – Siop Na-Nog
220 - Siop Na-Nog
221 - Cymdeithas yr Iaith
222 - Cymdeithas yr Iaith
 
223 - Ysgol Uwchradd Bodedern
224 - Ysgol Uwchradd Bodedern
225 - Siop Lewis
226 - Siop Lewis
227 - Canolfan Cynghori Ynys Mon
228 - WCVA
229 - WCVA
230 - Medrwn Mon
231 - Medrwn Mon
232 - Medrwn Mon
233 - Sefydliad y Merched
234 - Sefydliad y Merched
235 - Sefydliad y Merched
236 - Pioden
237 - Oriel Pwlldefaid
238 - Oriel Pwlldefaid
239 - Oriel Pwlldefaid
240 - Panorama
241 - Panorama
242 - Palas Print
243 - Palas Print
244 - Carys Bryn
 
________________________________________
RHES 301-352
301 – Antur Waunfawr
302 – Antur Waunfawr
303 – Antur Waunfawr
304 – 
305 – 
306 – 
307 – 
308 – 
309 – 
310 – Driftwood Designs
 
311 – Clybiau Rotari
312 – Ysgol Gyfun Llangefni
313 – Ysgol Gyfun Llangefni
314 – Ysgol y Bont
 
315 – Llyfrau Gwynedd Williams
316 – Siop Lyfrau'r Hen Bost 
317 – Cymdeithas Bob Owen
318 – Cymdeithas y Dywysoges Gwenllian
319 – Plaid Cymru
320 – Plaid Cymru
321 – Seren cyf
322 – Seren cyf
323 – Mati a Meg
324 – Mudiad Efengylaidd Cymru
325 - Mudiad Efengylaidd Cymru
326 - Mudiad Efengylaidd Cymru
 
327 - Y Lolfa
328 - Y Lolfa
329 - Shwldimwl / Peldroed Cymru
330 - Shwldimwl / Peldroed Cymru
331 - Cymdeithas Cerdd Dant Cymru
332 - Cymdeithas Cerdd Dant Cymru
333 - Grwp Cynefin
334 - Grwp Cynefin
335 - Grwp Cynefin
336 - Grwp Cynefin
 
337 - Cymdeithas Morrisiaid Mon
338 - Siop y Bont
339 - Siop y Bont
340 - Siop y Bont
 
341 - Cowbois
342 - Cowbois
343 - Connect 2
344 - Connect 2
345 - Silibili
346 - Stwff
347 - Rigout
348 - Bodoli
349 - Gwasg Carreg Gwalch / Cymdeithas Llafar Gwlad
350 - Gwasg Carreg Gwalch / Cymdeithas Llafar Gwlad
351 - Gwasg Carreg Gwalch / Cymdeithas Llafar Gwlad
352 - Mirsi
________________________________________
RHES 401-436
401 – Merched y Wawr
402 – Merched y Wawr
403 – Merched y Wawr
404 – Merched y Wawr
405 – Undeb Amaethwyr Cymru
406 – Undeb Amaethwyr Cymru
407 – Gwasg Gomer
408 – Gwasg Gomer
409 – Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru
410 – Cymdeithas Hanes Uwchgwyrfai
411 – Golwg
412 – Golwg
413 – UCAC
414 – UCAC
415 – Y Babell Heddwch
416 – Y Babell Heddwch
417 – Sain
418 – Sain
419 – Suzy's Fashion
420 – Suzy's Fashion
421 – Cymry Gogledd America
422 – Cymry Gogledd America
423 – Dyfodol i'r Iaith
424 – Dyfodol i'r Iaith
 
425 – Cymdeithas Eisteddfodau Cymru
426 – Cymdeithas Eisteddfodau Cymru
427 – Cymorth Cristnogol
428 – Cymorth Cristnogol
429 - Stiwdio Telynau
430 - Stiwdio Telynau
431 - Cole & Co
432 - Spirit of 58
433 - Dr Zigs
434 - Buddug
435 – Awen Meirion
436 - Awen Meirion
________________________________________
RHES 501-524
501 – Undeb Cymru a'r Byd
502 – Undeb Cymru a'r Byd
503 – Undeb Cymru a'r Byd
504 – Cymdeithas Cymru-Ariannin
505 – Cymdeithas Cymru-Ariannin
506 – Cymdeithas Hanes  Teuluoedd Gwynedd
507 – Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd
508 – Cyngor yr Eisteddfod
509 – Cymdeithas y Beibl - Byd Mary Jones
510 – Cymdeithas y Beibl - Byd Mary Jones
511 – Cymdeithas Edward Llwyd
512 – Cymdeithas Edward Llwyd
 
513 – Hosbis Dewi Sant
514 – Hosbis Dewi Sant
515 – British Heart Foundation Cymru
516 – British Heart Foundation Cymru
517 – British Heart Foundation Cymru
518 – Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru / Maethu Mon
519 – 
520 – 
521 – 
522 – 
523 – 
524 – Llafur Cymru
________________________________________
RHES 601 – 616
601 – Bodlon
602 – Bodlon
603 – arcipelago
604 – Coed Cadw
605 – Teithiau Tango
606 – Teithiau Tango
607 – Siop y Pethe
608 – Siop y Pethe
 
609 - Kiti
610 - Kiti
611 - Cwt Tatws
612 - Cwt Tatws
613 - Awen Menai
614 - Awen Menai
615 - Adra
616 - Adra
________________________________________
RHES 701 – 710
701 – Cornel Ddarllen
702 – Cornel Ddarllen
703 – Barddas
704 – Barddas
705 - Achub y Plant
706 - Achub y Plant
707 – Gwyl Llen Plant
708 – Gwyl Llen Plant
 
709 – Urdd Gobaith Cymru
710 – Urdd Gobaith Cymru
711 – Urdd Gobaith Cymru
712 – Urdd Gobaith Cymru
 
 
________________________________________
RHES 801 – 806
801 – Cadwyn
802 – Cadwyn
803 – 
804 – 
 
 
________________________________________
RHES 1001 – 1002
 
1001 – Cefnlen
1002 – Cefnlen
 
________________________________________
 
RHES 1101 – 1102
 
1101 – Cefn llwyfan
1102 – Cefn llwyfan