Swyddi'r Orsedd - Diweddariad

1 Chwefror 2017

Mae’r dyddiad cau ar gyfer Swyddi’r Orsedd a Dawns Flodau Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 wedi pasio, ac ni fyddwn yn derbyn rhagor o geisiadau. 

Os ydych wedi cofrestru ar gyfer y Ddawns Flodau yna cynhelir clyweliadau fel y nodwyd yn y llythyr cofrestru, ddydd Sul 5 Chwefror am 10.30 yn Ysgol Plasmawr, Caerdydd.

Byddwn yn cysylltu gyda’r rheini sydd wedi ymgeisio am y swyddi eraill, gan gynnwys y Llawforynion a’r Flodeuged, drwy ebost yn fuan, gydag amser ar gyfer y clyweliad.

Diolch i bawb am eu diddordeb.