Gwybodaeth Cyffredinol Tocynnau

Dyddiad 2018:              3 – 11 Awst
Lleoliad 2018:               Bae Caerdydd, Caerdydd

 

Pryd fydd tocynnau Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 ar werth?

  • Bydd tocynnau ar werth am 10.00 ar y 03/04/18.

Sut alla i archebu tocyn i'r Eisteddfod?

  • Gallwch archebu tocynnau arlein yma neu drwy ffonio’r linell docynnau – 0845 4090 800.
  • Bydd tocynnau sy’n cael eu prynu cyn yr Eisteddfod yn cael eu hanfon i’ch cyfeiriad, a bydd modd casglu unrhyw docynnau eraill yn y swyddfa docynnau yn ystod yr wythnos.

Beth yw pris tocyn?

Rydym yn trafod prisiau a strwythur tocynnau ar hyn o bryd. Byddwn yn cyhoeddi mwy o wybodaeth yn y flwyddyn newydd.

* Dim ond ar y dydd bydd tocyn myfyriwr ar gael, gan fod angen gweld cerdyn myfyriwr dilys i dderbyn yr arbediad.

Nid oes angen tocyn ar blentyn dan 5 oed.

Ydych chi'n cynnig ad-daliadau/ medru cyfnewid tocynnau?

  • Ni ellir cynnig ad-daliad na chyfnewid tocynnau, mae pob gwerthiant o'r swyddfa docynnau yn derfynol.

Ydw i'n gallu mynd i gyngerdd gyda'r nos gyda thocyn dyddiol?

  • Na, mae angen tocyn ar wahân.

Beth yw oriau agor y swyddfa docynnau?

  • Oriau agor y llinell docynnau - 07.00 - 20.00, 7 diwrnod yr wythnos
  • Bydd modd archebu tocynnau ar y wefan yma, neu dros y ffôn ar y linell docynnau - 0845 4090 800.

 

Ceir gwybodaeth i ymwelwyr anabl yma.


Rhif ffôn llinell ymholiadau'r Eisteddfod yw 0845 4090 900 a dyma’r cyfeiriad e-bost: gwyb@eisteddfod.org.uk.