Gwybodaeth Cyffredinol Tocynnau

Dyddiad 2018:              3 – 11 Awst
Lleoliad 2018:               Bae Caerdydd, Caerdydd

Ble mae gwybodaeth am y cyngherddau?

 • Ceir wybodaeth am ein cyngherddau eleni yma.

Pryd fydd tocynnau Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 ar werth?

 • Bydd tocynnau cyngherddau ar werth ar y 03/04/18.
 • Bydd tocynnau i sioeau drama/digwyddiadau ychwanegol ar werth 8/05/18
 • Bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn gwerthu ein tocynnau eleni.

Sut alla i archebu tocyn i'r Eisteddfod?

 • Gallwch archebu tocynnau arlein o 08:30
 • Gallwch archebu drwy ffonio’r linell docynnau o 10:00 – 0845 4090 800**
 • Mae'r llinell docynnau ar agor 10:00 - 18:00 Llun - Sadwrn
 • Bydd tocynnau sy’n cael eu prynu cyn yr Eisteddfod yn cael eu hanfon i’ch cyfeiriad, a bydd modd casglu unrhyw docynnau eraill yn y swyddfa docynnau yn ystod yr wythnos

** Bydd galwadau'n costio hyd at 5c y funud, ynghyd â chostau mynediad eich cwmni ffôn. Cysylltwch â'ch darparwyr gwasanaeth am wybodaeth cost galwadau os yn ddefnyddwyr ffonau symudol, neu os nad yn gwsmer BT.

 

Bydd angen archebu tocyn dydd?

 • Bydd yr Eisteddfod yn gweithredu system bandiau garddwrn ar gyfer gweithgareddau’r dydd a gynhelir yn yn y Pafiliwn yn Theatr Donald Gordon ac yn yr is-bafiliynau a leolir yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.  Bydd modd archebu’r rhain ymlaen llaw neu’u prynu ar y diwrnod. Bydd hyn yn ein galluogi i reoli niferoedd sy’n cael mynediad yn unol ag anghenion iechyd a diogelwch y Ganolfan.
 • Bydd modd archebu'r tocynnau yma o 8 Mai.
 • Bydd prisiau yn cael eu cyhoeddi dros yr wythnos nesaf.

Ydych chi'n cynnig ad-daliadau/ medru cyfnewid tocynnau?

 • Canolfan Mileniwm Cymru fydd yn gwerthu tocynnau ar ein rhan eleni, a gellir gweld eu telerau ac amodau yma.

 

Ceir gwybodaeth i ymwelwyr anabl yma.

 


Rhif ffôn llinell ymholiadau'r Eisteddfod yw 0845 4090 900 a dyma’r cyfeiriad e-bost: gwyb@eisteddfod.org.uk.