Tocynnau Dydd

Prynu Tocyn Dydd

Prynu Tocyn Wythnos

Prynu Tocyn Pafiliwn Wythnos

 

Bydd yr Eisteddfod yn gweithredu system bandiau garddwrn ar gyfer gweithgareddau’r dydd a gynhelir yn y Pafiliwn yn Theatr Donald Gordon ac yn yr is-bafiliynau a leolir yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Bydd angen band garddwrn i fynychu;

 • Pafiliwn
 • Theatr y Maes
 • Y Babell Lên
 • Rhagbrofion cystadlu (bydd ambell ragbrawf tu allan i adeilad y Ganolfan)

Nifer cyfyngedig o seddi ym mhob lleoliad, felly byddwn yn gweithredu system y cyntaf i'r felin. (Bydd tocyn Pafiliwn wythnos yn sicrhau sedd pob dydd yn y Pafiliwn yn unig).

Bydd modd archebu’r rhain ymlaen llaw neu’u prynu ar y diwrnod (yn ddibynnol ar argaeledd).

Bydd hyn yn ein galluogi i reoli niferoedd sy’n cael mynediad yn unol ag anghenion iechyd a diogelwch y Ganolfan.

Ni fydd angen prynu bandiau garddwrn i grwydro Maes Bae Caerdydd na chael mynediad i’r adeiladau y tu allan i Ganolfan y Mileniwm;

 • Y Lle Celf
 • Shwmae Caerdydd
 • Ty Gwerin
 • Caffi Maes B
 • Llwyfan y Maes
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
 • Stondinau
 • Pentref Bwyd
 • Cymdeithasau
 • Sinemaes

Nac ychwaith i grwydro llawr gwaelod y Ganolfan, lle bydd desg wybodaeth, caffi, siop a nifer o stondinau.

 

Bydd modd prynu'r tocynnau yma o'r 8 Mai.

Ffôn : 0845 4090 800**

** Bydd galwadau'n costio hyd at 5c y funud, ynghyd â chostau mynediad eich cwmni ffôn. Cysylltwch â'ch darparwyr gwasanaeth am wybodaeth cost galwadau os yn ddefnyddwyr ffonau symudol, neu os nad yn gwsmer BT.

Neu ar-lein

 Hyd at 30/6O'r 1/7Plant dan 16
Prisiau
Dydd£8.00£10.00am ddim
Wythnos£50.00£60.00am ddim
Pafiliwn Wythnos (sedd gadw)£75.00£75.00am ddim

 

 

 

 

Casglu bandiau garddwrn

Byddwch yn derbyn tocyn drwy'r post ac yna bydd rhaid i chi gyfnewid y tocyn yma am fand garddwrn ar y dydd.

Bydd y gyfnewidfa bandiau garddwrn yng nghyntedd Canolfan y Mileniwm.

Bydd rhaid i blant sydd am fynychu digwyddiadau'r dydd gasglu band garddwrn am ddim ar y dydd.

 

Digwyddiadau Nos

Nid yw tocyn Pafiliwn wythnos yn cynnwys y cyngherddau nos. Gellir prynu tocynnau cyngherddau yma.

Bydd ambell ddigwyddiad gyda'r nos lle bydd rhaid prynu tocyn pwrpasol.