Y Gwahoddiad Mawr

21 Mehefin 2018

Pa mor aml y caiff cenedl gyfan ei gwahodd i gymryd rhan mewn carnifal?

Efallai’i fod yn digwydd yng ngwledydd y Caribî, ac eleni, mae’n digwydd yma yng Nghymru hefyd, gyda chyhoeddi gwahoddiad cenedlaethol i bobl ddod ynghyd i ddathlu carnifal enfawr.

Daw’r Eisteddfod Genedlaethol i Gaerdydd ym mis Awst, ac fel rhan o’r dathliadau, mae’r ŵyl a Charnifal lliwgar Tre-Biwt yn gwahodd cymunedau a chymdeithasau o bob rhan o Gymru i ddod draw i strydoedd Bae Caerdydd am barti mawr mewn carnifal sy’n ddathliad o egni, cryfder ac amrywiaeth y bywyd diwylliannol yn y brifddinas, ar draws y wlad a’r cysylltiadau ar draws y byd.

Cynhelir Carnifal y Môr am 22:30, nos Sadwrn 4 Awst ym Mae Caerdydd.  Bydd yr orymdaith yn symud a dawnsio drwy Faes yr Eisteddfod lawr i lan y dŵr o flaen adeilad Y Senedd, lle bydd ffilm gan yr artist Megan Broadmeadow yn cael ei daflunio ar sgriniau dŵr enfawr, gyda chyfraniad gan y cerddor a’r gwneuthurwr ffilmiau Cymreig, Gruff Rhys.

Meddai Ashok Ahir, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Caerdydd, “Mae’r Eisteddfod eleni’n ŵyl wahanol, un sy’n agored ac yn groesawgar i bawb beth bynnag eu cefndir, gan roi cyfle i bawb fwynhau a dathlu’r hyn sydd gan ein cenedl i’w chynnig.

“Does dim byd yn cynrychioli hyn yn fwy na Charnifal y Môr, a gynhelir ar lannau’r dŵr, y glannau lle y cyrhaeddodd nifer fawr o’r bobl sydd â’u disgynyddion yn galw Caerdydd a Chymru’n gartref erbyn hyn.  Bydd y carnifal yn ddathliad o’n holl ddiwylliannau, ynghyd â’r dreftadaeth Gymraeg rydym yn ei rhannu, treftadaeth sydd wedi siapio’r wlad hon, ac sy’n parhau i ffynnu mewn cymunedau o Fae Caerdydd i Fae Caernarfon.”

Mae croeso mawr i grwpiau cymunedol, cymdeithasau ac unigolion i gymryd rhan. 

Dewch i ddathlu pwy ydych chi a’r hyn rydych yn ei garu am fyw yng Nghymru.  Mae rhagor o wybodaeth am y Gwahoddiad Mawr i greu carnifal ar wefan yr Eisteddfod, www.eisteddfod.cymru/y-maes/lleoliadaur-maes/carnifal-y-mor.  A chysylltwch am ragor o wybodaeth, naill ai drwy e-bostio carnifal@eisteddfod.org.uk neu drwy ffonio 0845 4090 300.

Ariannwyd y prosiect hwn trwy Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth Croeso Cymru i ddathlu Blwyddyn y Môr 2018.

-diwedd-

Nodiadau i Olygyddion

Cynhelir yr Eisteddfod ym Mae Caerdydd o 3-11 Awst.  Am ragor o wybodaeth ewch ar-lein. 

Bydd cerddoriaeth gan Gruff Rhys yn cael ei gyfuno gyda delweddau ffilm gan yr artist Megan Broadmeadow, wedi’u taflunio ar sgriniau dŵr enfawr ym Mae Caerdydd.  Mae’r ffilm sgriniau dŵr yn gydweithrediad sydd wedi’i arwain gan Megan Broadmeadow gydag Ysgol Fferylliaeth Prifysgol Caerdydd a gwneuthurwyr gwisgoedd carnifal o Garnifal Tre-Biwt.  Mae’n archwilio’r fioamrywiaeth arbennig o fywyd môr yn nyfroedd Bae Caerdydd a’r bobl a ddaeth i greu’r Gaerdydd fodern. 

Mae’r noson yn cychwyn gyda charnifal cymunedol, wedi’i arwain gan Garnifal Tre-Biwt, sy’n dathlu’r amrywiaeth ym mywyd Cymru a dyfodiad yr Eisteddfod i Gaerdydd, prifddinas Cymru.

Mae Carnifal y Môr yn dathlu cysylltiadau Caerdydd gyda gwledydd ar draws y byd, a chyfraniad yr iaith Gymraeg i’r Gaerdydd amlieithog ac amlddiwylliannol fodern.  Mae’n ddathliad o’r bobl rheini sydd wedi teithio o bedwar ban byd i greu Caerdydd.

Cynhyrchir Carnifal y Môr gan Coleridge yng Nghymru ar gyfer yr Eisteddfod.

 

DELWEDD: Megan Broadmeadow

 

 

 

Rocket.  Delwedd: Megan Broadmeadow