Artisan

Artisan yw enw newydd y Neuadd Arddangos yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn

Chwilio am anrheg neu gofrodd o'r Eisteddfod eleni?

Mae dros 30 o siopau arbenigol a hyfryd i'w cael yn Artisan.  

Gemwaith, crefftau a phob math o bethau arbennig.  

Cofiwch alw i mewn yn ystod eich ymweliad.

Rhestr o'r arddangoswyr:

 
Cyfarchion
Ann Catrin Evans / Angela Evans
Gemwaith Nia
Charlotte Bellis, Janglerins a Lora Wyn
Cymdeithas Brodwaith Cymru
Stiwdio Refail
Hwn a Hon
Rauni Higson, Karen Williams, Ellen Thorpe, Ani Williams
Sara Lois (Gemwaith) a Miriam Jones (Crefftwraig)
Panel Cyfryngau Cymru
Allan o'r Kiln
Si-lwli - Y Seren Swynol
Oriel Rob Piercy
Crefftau Llanmead
Meinir Wyn
Comisiynydd y Gymraeg
Michael Klimaszewski - Gemwaith
Gemwaith Lili Wen
Kalico
The CAD Centre
Teithiau Elfyn Thomas / OR Jones
Gwaith Coed Wheldon
Dyfal Donc
Crafty Chris
Gemwaith Deryn
Curiad / Ty Cerdd
Tom Vousden Design
Sense Cymru
Corgi
Mari Thomas
Y Gymdeithas Feddygol
RWG Mobile
Dave Stephen: Celf Llechen
Dodrefn Rhodri Owen / Celf Lisa Eurgain Taylor 

Katy Mai

Mela